Vier keer in verzet tegen hitte­stress bij dieren


28 juni 2017

Tijdens het verantwoordingsdebat met de staatssecretaris van Economische Zaken riep Kamerlid Esther Ouwehand de bewindslieden op dringende maatregelen te nemen om dieren te beschermen tegen de hitte.

Met de zomer voor de deur vraagt de Partij voor de Dieren traditioneel aandacht voor het extra dierenleed in de veeindustrie als gevolg van hoge temperaturen. Als de temperatuur in de stal of de veewagen boven de 25 graden uitkomt, treedt bij varkens en kippen hittestress op, niet zelden met de dood tot gevolg. Esther Ouwehand riep staatssecretaris van Dam op om:

- het hitteprotocol voor veetransporten fors aan te scherpen

- maatregelen te treffen tegen hittestress bij dieren in de veehouderij

- met strengere regels te komen tegen stalbranden

- in actie te komen tegen het achterlaten van dieren in auto’s op warme dagen.

Omdat de staatsecretaris geen aanstalten maakte om op korte termijn passende maatregelen te nemen, diende Ouwehand vier handgeschreven moties in. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer hierover. Als de moties worden aangenomen zal het kabinet –demissionair of niet- gehoor moeten geven aan de verzoeken.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief