Verzet tegen vuurwerk groeit explosief


7 februari 2013

De Partij voor de Dieren heeft minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld gevraagd alsnog een verbod voor te bereiden op consumentenvuurwerk. Eerder werd het verzoek daartoe afgewezen vanwege een vermeend gebrek aan draagvlak. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat niet alleen een groot deel van de bevolking, maar ook een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod.

Onderzoeksbureau DirectResearch bracht vorige week naar buiten dat een ruime meerderheid van gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters het idee van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling steunt. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA en D66 zien graag dat met Oud en Nieuw geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken. De resultaten zijn opmerkelijk, omdat het er lang de schijn van had dat de Partij voor de Dieren de enige partij was die de regering wees op de grote risico’s van het afsteken van vuurwerk door mensen op straat. Onlangs hebben de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, SGP en 50Plus zich aangesloten bij haar pleidooi. Zij steunden de door Esther Ouwehand ingediende motie die aanstuurt op een verbod op consumentenvuurwerk. De motie kon niet rekenen op bijval van PvdA of D66, terwijl nu blijkt dat de lokale bestuurders van deze partijen wel degelijk voorstander is van een vuurwerkverbod. Onderzoek van No Ties (in opdracht van lokale GL fracties) liet eerder al zien dat 73% van de achterban van de SP, 68% van de PvdA, 65% van D66, 60% van de PVV en 57% van VVD voor een verbod op consumentenvuurwerk is.

De steun voor een verbod op consumentenvuurwerk groeit explosief. Vorig jaar al meldde de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers dat een vuurwerkverbod onafwendbaar is. In december waarschuwde ook de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) in een zeer kritisch rapport voor levensgevaarlijke situaties rond de jaarwisseling. Volgens de Stichting kunnen zich voorvallen voordoen waarbij meerdere doden vallen, onder wie hulpverleners. Onder burgers zijn eveneens veel voorstanders van een vuurwerkverbod. Het risico gewond te raken, houdt veel mensen binnen op de dagen rond Oud en Nieuw. Daarnaast bezorgt het geknal miljoenen dieren ernstige angst en stress. Vuurwerk bevat daarbij zware metalen en andere zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na afloop van iedere jaarwisseling moet drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Vanwege het grote gevaar van lichamelijk letsel wordt in de meeste andere landen niet toegestaan dat vuurwerk door burgers zelf wordt afgestoken. In plaats daarvan organiseert de overheid professionele vuurwerkshows.

Esther Ouwehand: “Het is goed nieuws dat er bij de lokale politiek zoveel draagvlak is voor een vuurwerkverbod. Juist wethouders, burgemeesters en raadsleden worden indringend geconfronteerd met de gevolgen van consumentenvuurwerk voor de burger. Zolang landelijke volksvertegenwoordigers zich doof en blind houden voor bezwaren van hun lokale partijgenoten, ligt er een gapend gat tussen de Haagse werkelijkheid en de praktijk in stad en dorp. Het wordt tijd dat ook Den Haag wakker wordt en kiest voor een omvorming van de vuurwerktraditie naar professionele vuurwerkshows. Zo kan iedereen genieten van mooi vuurwerk, zonder grote schade aan mens, dier en milieu.”

Gerelateerd nieuws

Meer schuilplaatsen voor grote grazers Oostvaardersplassen

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat staatssecretaris Dijksma in gesprek met gemeente Lelystad over de openstellin...

Lees verder

Dijksma gaat beleid agressieve honden nader bekijken op verzoek PvdD

Op verzoek van de Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Dijksma deze week aan de Tweede Kamer laten weten dat zij h...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief