Verburg negeert kamer­meer­derheid: jagers kunnen hun gang gaan als het aan de minister ligt


10 oktober 2007

Minister Verburg negeert een Kamermeerderheid die wil dat er geen drijf- of drukjacht op wilde zwijnen wordt toegestaan. Een door de Kamer aangenomen motie dreigt niet te worden uitgevoerd nu minister Verburg op zeer onfatsoenlijke wijze, kort voor het overleg met de Kamer over deze kwestie, heeft laten weten van plan te zijn om in te stemmen met de drukjacht op wilde zwijnen. Ze deed dat op advies van het door jagers gedomineerde Faunafonds, dat overigens aangaf dat er geen enkele ervaring is met de één op één drukjacht in Nederland.

Natuurlijk zullen we ons sterk verzetten tegen de ongehoorde plannen van de minister. 97% van de Nederlandse bevolking wijst de plezierjacht af volgens onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Dierenbescherming, minder dan 0,2% van de bevolking jaagt. De zwijnendrijfjacht wordt zelfs beoefend door slechts 600 jagers. Maar dan hebben we het wel over hof, adel en de top van het bedrijfsleven.

Er zal een vervolgoverleg komen, waarin we moties zullen kunnen indienen. Daarin zal, zoals het er nu uitziet, een Kamermeerderheid van PvdD, SP, PVV, GroenLinks, D66 en PvdA de minister opdragen terug te komen op haar voorgenomen besluit.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief