Uitster­vings­crisis: één op de vier zoog­dieren met uitsterven bedreigd


7 oktober 2008

Partij voor de Dieren roept minister op handel in planten en dieren aan te pakken

De meest uitgebreide studie die tot op heden over de toestand van zoogdieren is verricht, laat zien dat wereldwijd zoogdieren ernstig worden bedreigd. Volgens de nieuwe IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten is er sprake van een heuse uitstervingscrisis, één op de vier zoogdiersoorten wordt nu zeker met uitsterven bedreigd.

Tenminste 1,141 van de 5,487 zoogdiersoorten op aarde zijn nu gecategoriseerd als “Bedreigd”. Sinds het jaar 1500 zijn er 76 zoogdiersoorten uitgestorven. De studie stelt ook vast dat soorten die worden geholpen door goede beschermingsmaatregelen zich weer kunnen herstellen. 5% van de soorten op de Rode Lijst vertoont tekenen van herstel. Het werkelijk aantal bedreigde zoogdiersoorten kan echter veel hoger uitvallen. De wetenschappers zijn er namelijk voor 836 soorten niet in geslaagd voldoende bewijs te verzamelen om een betrouwbaar oordeel te kunnen vellen over de status van de soort.

De belangrijkste oorzaak van de crisis waar de zoogdieren in verkeren is het verlies van natuurlijk habitats. Zeker in het geval van de grote zoogdieren is de jacht ook een belangrijke boosdoener. De studie laat zien dat er gerichte beschermingsmaatregelen nodig zijn om soorten de kans te kunnen geven zich te herstellen.De belangrijkste oorzaken van de toename van de uitstervingscrisis zijn verlies aan habitats, jacht, handel in diersoorten (bijvoorbeeld het verhandelen van Tarantula’s als huisdier), wegen, overbevissing en destructieve vismethoden, in kwetsbare gebieden ankerende schepen, klimaatverandering en vervuiling.
Willem Ferwerda, algemeen directeur IUCN NL: “Nederland speelt een belangrijke rol in veel van de sectoren die aan de soortencrisis bijdragen. We zijn één van de grootste mondiale visimporteurs en zijn in Europa het centrum van de handel in (bedreigde) dieren en planten. We zijn daarnaast één van de belangrijkste handelspartners van landen als Brazilië en Indonesië voor grondstoffen, waarvan de productie enorm bijdraagt aan habitatverlies. De overheid is hiervan doordrongen, maar onderneemt veel te weinig om onze bijdrage aan het verlies van biodiversiteit te verminderen. Het bedrijfsleven moet ook het gezond houden van ecosystemen gaan prioriteren.

De Partij voor de Dieren heeft de minister van LNV vandaag opgeroepen werk te maken van de handhaving van de regels die beschermde dieren en planten moeten beschermen (lees hier). Eerder al heeft de partij kritiek geuit op het kabinet, dat in haar beleidsprogramma biodiversiteit wel ambities formuleert, maar geen concrete maatregelen treft om het het uitsterven van dieren en planten daadwerkelijk tegen te kunnen gaan. Tijdens dat debat werd duidelijk dat de PvdA en de SP de zorgen deelden. De motie die de Partij voor Dieren samen met deze partijen indiende, kon rekenen op de steun van D'66, GroenLinks en de ChristenUnie. De Kamer heeft het kabinet daarmee opgedragen meer werk te maken van de bescherming van de biodiversiteit.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief