Twee moties Partij voor de Dieren aange­nomen


14 december 2010

Den Haag, 14 december 2010 - De Eerste kamer heeft kamerbreed een motie van Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt verzocht de regie bij voor mensen besmettelijke dierziekten, zoals Q-koorts, volledig in handen te leggen van het ministerie van VWS. Ook nam de Eerste Kamer een motie aan die het kabinet verzoekt gemaakte afspraken rond de Ecologische Hoofd Structuur na te komen.

Dierziekten
Reden van de motie over dierziekten lag in het rapport van de commissie van Dijk waarin ernstige regiefouten werden geconstateerd bij de bestrijding van Q-koorts, waarbij zoals bekend inmiddels 4000 mensen besmet raakten en 15 mensen overleden. Doordat alle fracties de motie steunden, ook de regeringsfracties CDA en VVD, moet aannemelijk worden geacht dat het kabinet de motie ook uit zal voeren. De Kamer heeft het kabinet verzocht nog deze week te laten weten hoe ze met de motie om wil gaan.

Ecologische Hoofd Structuur
Een andere motie van Niko Koffeman die werd aangenomen verzoekt het kabinet alle gemaakte afspraken en aangegane verplichtingen rond de Ecologische Hoofd Structuur na te komen, inclusief de aanleg van robuuste verbindingszones, en in het bijzonder tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe. Koffeman: “Het is wrang om te zien dat juist de partijen die kritiek hebben op de leefsituatie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, de dieren geen ruimte willen bieden door de robuuste verbindingszone met de Veluwe te realiseren”. Nu er een Kameruitspraak ligt dat de afspraken daarover gewoon zouden moeten worden nagekomen, is er eindelijk hoop op een beter leven met meer beschutting voor de grote grazers.

Gerelateerd nieuws

Provincie Gelderland gaat door met zwijnenslachting

Ondanks de aangenomen motie in de Tweede kamer van Marianne Thieme om een alternatief faunabeleid te ontwikkelen ten aanzie...

Lees verder

Nederlands parlement: geen EU-lidmaatschap IJsland als walvisjacht niet stopt

Den Haag, 16 december 2010 – Het Nederlandse parlement heeft vandaag een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat IJs...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief