Tijdelijk verbod op drie bestrij­dings­mid­delen


6 juni 2011

Staatssecretaris Bleker heeft aangekondigd drie bestrijdingsmiddelen tijdelijk te verbieden omdat ze mogelijk bij dragen aan de bijensterfte. Dit is een eerste resultaat van de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren die de regering opriep de toegelaten bestrijdingsmiddelen opnieuw te testen op de effecten op bijen. Het is voor het eerst dat Bleker producten uit de markt haalt omdat ze te gevaarlijk zijn voor bijen, en daarmee lijkt een eerste stap gezet in het uitbannen van deze superinsecticiden.

Het tijdelijke verbod is vandaag (6 juni) ingegaan. Als er in september niet is aangetoond dat de middelen toch wél veilig gebruikt kunnen worden, zonder dat de bijen daar schade van ondervinden, zullen de middelen ook verboden blijven. Het gaat om de volgende bestrijdingsmiddelen:
Provado Garden, tegen bladluizen en witte vlieg bij kuip en potplanten, Admire N tegen bladluizen en witte vlieg bij siergewassen en fruitgewassen, en Gazon-Insect tegen emelten en engerlingen in gazons. De middelen bevatten allemaal imidacloprid, dat zeer giftig is voor bijen. De Partij voor de Dieren verzet zich met kracht tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en wil een verbod op al het landbouwgif.

Opvallend is dat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) tegen dit verbod was. Dit college moet de veiligheid van de bestrijdingsmiddelen toetsen. Volgens dit college is er niets aan de hand als mensen maar de giftige middelen gebruiken zoals het etiket het voorschrijft. De Partij voor de Dieren wees er al eerder op dat dit in de regel niet gebeurt, waardoor het gebruik van deze middelen een groot gevaar vormt voor bijen en andere bestuivers. Staatssecretaris Bleker onderkent nu gelukkig dat de gebruiksvoorschriften niet opgevolgd worden en dat dit ook niet te handhaven is.

Het verbod op deze bestrijdingsmiddelen is volgens de Partij voor de Dieren een kleine stap in de goede richting. Esther Ouwehand: “Wij vinden dat alle bestrijdingsmiddelen, en zeker de middelen die imidacloprid bevatten, zo snel mogelijk verboden moeten worden. Niet alleen voor particulieren, maar ook zeker voor boeren die deze middelen op grote schaal gebruiken. Dit verbod voor particulieren is een goed begin, maar er is nog een lange weg te gaan”.

De Partij voor de Dieren is een e-mailactie gestart waarmee burgers een oproep kunnen doen aan tuincentra om de giftige bestrijdingsmiddelen uit de handel te nemen.

Op 7 september vergadert de Kamer weer over bijensterfte.

Zie hieronder wat de Partij voor de Dieren eerder heeft gedaan voor de bijen:

Kamervragen:
26-01-2011: Mondelinge vragen over gezondheidsschade door landbouwgif
01-10-2010: Vragen over nieuw wetenschappelijk bewijs van de giftigheid van Roundup
08-09-2010: Vragen over toelaten van chemische middelen ter bestrijding van de beschermde veenmol
29-07-2010: Vragen over nieuwe feiten omtrent de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor bijen
21-04-2010: Kamervragen aan de minister van LNV over bijensterfte en niet aangepaste zaaimachines
30-03-2010: Kamervragen aan de ministers van LNV en van VROM over onderzoeken in het kader van de voortgaande bijenvolksterfte
05-03-2010: Vragen over bijenvolksterfte door onduurzame maisteelt
18-02-2010: Aanvullende vragen Partij voor de Dieren over het illegale middelengebruik door rozentelers
26-01-2010: Kamervragen aan de ministers van VROM, LNV en van Financiën over de aantasting van biodiversiteit door de akkerbouw
05-10-2009: Kamervragen aan de minister van LNV over aanpak bijensterfte
06-08-2009: Vragen aan de ministers van LNV en van VROM over Italiaans verbod neonicotinoiden
05-08-2009: Vragen aan de ministers van LNV, VROM, VW en van VWS over bestrijdingsmiddelen
04-05-2009: Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over de bijensterfte
25-09-2008: Kamervragen aan de minister van LNV over sterfte van kastanjebomen

Moties:
15-02-2011: Motie Van Gerven/Ouwehand over een moratorium op neonicotinoïden
15-02-2011: Motie Ouwehand voor het zo spoedig mogelijk uitfaseren van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij openbare ruimten en particuliere tuinen
15-02-2011: Motie ouwehand om in 2012 een ruim budget beschikbaar te stellen voor verdere ontwikkeling en opschalen van alternatieve bestrijdingstechnieken
15-02-2011: Motie Ouwehand om de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen
15-02-2011: Motie Ouwehand voor het intrekken van het toelaten van middelen die in verband worden gebracht met bijensterfte
09-02-2011: Amendement Ouwehand gewasbeschermingsmiddelen: verboden in de buurt van breed publiek, kinderen en andere kwetsbare groepen
09-02-2011: Amendement Ouwehand gewasbeschermingsmiddelen: Nederlandse toetsing waterkwaliteit blijft verplicht
09-02-2011: Amendement Ouwehand gewasbeschermingsmiddelen: Nederlandse toetsing op gezondheidseffecten omwonenden
09-02-2011: Amendement Ouwehand gewasbeschermingsmiddelen: regelgeving verplicht
03-12-2009: Motie Thieme en Ouwehand over een moratorium op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
02-07-2009: Motie Thieme voor moratorium op bestrijdingsmiddelen met neonicotinoiden

Bijdrages:
18-04-2011: Bijdrage spoeddebat bijensterfte, n.a.v. Moord op de honingbij van Zembla
16-02-2011: Bijdrage Ouwehand wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (landbouwgif) - 2e termijn
11-02-2011: Bijdrage Ouwehand wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (landbouwgif)
01-07-2009: Bijdrage AO Verduurzaming glastuinbouw
23-09-2009: Bijdrage Partij voor de Dieren AO Biodiversiteit

Petitie:
20-06-2009: Drastische maatregelen nodig om bijensterfte tegen te gaan

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief