Thieme opent met de Fauna­be­scherming op 4 juni virtuele schandpaal voor (illegale) bouw­werken van jagers


2 juni 2004
A.s. vrijdag om 11.00 uur zullen Marianne Thieme (Europees lijsttrekker van de Partij voor de Dieren) en Krista van Velzen (Tweede kamerlid voor de SP) tijdens een korte persexcursie de officiële opening verrichten van de website www.jachthutten.nl van De Faunabescherming. De officiële handeling zal verricht worden in een jachtveld in de buurt van Apeldoorn, bij een illegaal gebouwde jachthut in een natuurgebied.

Vele honderden zijn er, verspreid over heel Nederland: hoogzitten en jachthutten die jagers een beschut schootsveld bieden aan de rand van een voerakker. Veel van die jachthutten zijn niet zichtbaar voor het publiek omdat ze verscholen zijn achter bordjes “streng verboden toegang, rustgebied voor het wildâ€. Een eufemisme, veelal gaat het niet om rustgebieden maar om laatste rustplaatsen voor in het wild levende dieren. Eerst worden ze er naartoe gelokt met uitgestrooid lokvoer en de aanplant van voor dieren aantrekkelijke gewassen en de illusie van rust, om vervolgens te worden afgeschoten door jagers die zich in een gecamoufleerde hut verschanst hebben.

De ervaring leert dat veel van deze bouwwerken zonder bouwvergunning zijn geplaatst en dat veel gemeenten niet handhavend optreden tegen deze illegale bouwwerken, er zelfs niet of nauwelijks mee bekend zijn.

Om die reden heeft De Faunabescherming besloten een website als virtuele schandpaal in het leven te roepen waarop iedereen kan melden en terugzien wat er in de eigen omgeving aan jachthutten te vinden is.
De site bevat meer dan honderd foto’s van jachthutten inclusief de coördinaten waarop de hutten te vinden zijn. Op de site worden natuurliefhebbers opgeroepen zelf meldingen te doen van jachthutten en daarvan een digitale foto plus coördinaten in te zenden naar de site, zodat er een komplete atlas van jachtbouwwerken op internet kan ontstaan.

Met de site wil De Faunabescherming de discussie over de jacht in beschermde natuur- en rustgebieden een extra impuls geven. In het afgelopen jaar draaide een dieronvriendelijke kamermeerderheid tal van maatregelen ter bescherming van dieren uit de Flora- en faunawet de nek om, waardoor de F&F wet een tandenloze tijger werd. Met name de fracties van CDA, VVD en LPF deden er alles aan om wat in 20 jaar van discussie aan verbeteringen voor flora en fauna werd doorgevoerd, binnen één jaar weer ongedaan te maken.

www.jachthutten.nl zal vanaf vrijdag 4 juni 11.00 bereikbaar zijn voor het publiek, waarna naast de groeiende jachthuttenatlas ook nieuwsberichten op het gebied van jachthutten zullen worden weergegeven. Het is met nadruk niet de bedoeling vandalisme uit te lokken met de onthulling van de plaatsen waar de jachthutten zich bevinden, maar een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de privileges die jagers zich menen te kunnen veroorloven door te handelen alsof ze boven de wet staan.

De officiele openingshandeling zal om 11.00 uur verricht worden.

Resumé: vrijdag 4 juni persexcursie naar illegale jachthut en opening www.jachthutten.nl door Marianne Thieme (PvdD) en Krista van Velzen (SP). Verzamelen vanaf 10.30 bij restaurant de Cantharel Van Golsteinlaan 20 Apeldoorn(bij afrit 19 van de A1 Hoenderloo/Ede na 300 meter rechte) van. Er zal op een nader te duiden lokatie een korte wandeling van plm. 10 minuten gemaakt worden. De officiele openingshandeling zal om 11.00 uur verricht worden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief