Thieme: ezels Bonaire niet naar Haïti!


25 juli 2012

Marianne Thieme wil dat de Nederlandse overheid alles in het werk stelt om te voorkomen dat de wilde ezels op Bonaire naar Haïti getransporteerd worden om daar hun leven te moeten slijten als lastdier.

Het bevoegd gezag op Bonaire wil de loslopende ezels op het eiland op zeer korte termijn vangen. Gedeputeerde James Kroon wil de gevangen ezels vervolgens naar Haïti transporteren om ze daar als werkdier te laten gebruiken. Daarmee wil de overheid vermeende schade aan de natuur tegengaan en de verkeersveiligheid bevorderen. De Partij voor de Dieren is van mening dat deze dieren onder geen beding gedeporteerd zouden mogen worden naar Haiti.

Thieme vindt dat de Nederlandse overheid zorg moet dragen voor het welzijn van dieren en actief moet bijdragen aan het zoeken naar humane, diervriendelijke en duurzame oplossingen voor vermeende conflicten tussen de belangen van mensen en dieren. “De ezels op Bonaire zijn in het wild levende dieren die bescherming verdienen en absoluut niet geschikt zijn om als werkdier in te zetten. Bovendien kan het welzijn van de dieren niet gewaarborgd worden in een land in wederopbouw”. Ze vraagt Bleker en Spies maatregelen te treffen om te voorkomen dat de ezels op transport gaan en hulp te bieden alternatieve oplossingen te zoeken. Ook wil ze weten welke diervriendelijke alternatieven er zijn overwogen en onderzocht, of de Nederlandse overheid deze operatie op enige wijze ondersteunt en waarom er op Nederlands grondgebied geen gelijke wetgeving geldt aangaande de bescherming van dieren en natuur. Bonaire is een Nederlandse gemeente.

Lees hier de Kamervragen van Marianne Thieme

Gerelateerd nieuws

Opinie: Partij voor de Dieren biedt groene VVD'ers wel politiek asiel aan

De VVD wil het asielbeleid strenger maken en 3 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking – niet vergroenen, maar v...

Lees verder

Belangrijk signaal: WNF ontneemt Juan Carlos erevoorzitterschap

Het is goed nieuws dat het Wereld Natuur Fonds het erevoorzitterschap ontnomen heeft aan olifantenjager Juan Carlos. Eerde...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief