Thieme: akkoordjes werken niet


16 oktober 2013

Marianne Thieme heeft tijdens het debat over het begrotingsakkoord afstand genomen van de wijze waarop D66, CU en SGP het kabinet van PvdA en VVD gedogen.

Thieme: "We weten inmiddels hoe participatiepolitiek werkt. De euforie is binnen een paar weken uitgewerkt, wanneer duidelijk wordt dat het kabinet geen structurele maatregelen neemt om de crisis écht te bezweren en eigenlijk maar één doel had: tijd kopen, met geld dat er niet is.

De coalitie van water en vuur, is aangevuld met meer water en meer vuur. En daarmee is het beeld van een constructieve oppositie die de coalitie in het zadel zou houden, beperkt houdbaar. Zeker nu 80% van de kiezers het beleid beoordeelt als averechts.

Ooit droomde Mark Rutte van Groenrechts En ook Diederik Samsom is in het licht van z’n oude idealen duidelijk naar averechts opgeschoven.

De voorgestelde vergroeningsmaatregelen zijn greenwashing. Waarom drinkwater belasten, wanneer we weten dat het maar een druppel op een gloeiende plaat is vergeleken bij het watervoetafdruk van de veehouderij. Voor de productie van één kilo biefstuk is 15.000 liter drinkwater nodig, net zoveel als de gemiddelde Nederlander verbruikt met een jaar lang douchen.

Wie serieus wil vergroenen komt met een vleestax zoals collega Pechtold de kiezer beloofde, en niet met een drinkwaterheffing als symboolpolitiek.

Dit akkoord is weer een nieuwe grootste gemene deler. Iedereen een aardigheidje voor de eigen achterban, om de pijn van een enorme operatie te verzachten.

De 50.000 beloofde banen zijn uitgesmeerd over 27 jaar, niet meer dan een handjevol extra banen per jaar. Als alles mee zit. En dat in een land waar meer dan anderhalf miljoen mensen met een uitkering aan de kant staan.

Het kabinet zou in kunnen zetten op het massaal creëren van werkgelegenheid door de loonheffingen af te schaffen en te vervangen door een belasting onttrokken waarde.

Inzet van arbeid stimuleren in plaats van ontmoedigen. Dát zou de kern moeten zijn van een werkgelegenheidsbeleid dat het begrotingstekort én de werkloosheid kan bestrijden. Loonkosten verlagen zonder de lonen van werknemers aan te tasten.

In het begrotingsakkoord wordt slechts een marginale loonkostenverlaging genoemd

Loonkostenverlaging is het belangrijkste instrument om de werkgelegenheid te bevorderen. Landen waar de economie nog enigszins floreert hebben één aspect gemeen en dat zijn de lagere loonkosten.

De premies en belastingen op het loon werken als een accijns op arbeid. Een accijns heeft vaak tot doel het gebruik af te remmen zoals op alcohol, tabak, benzine. Accijns op arbeid is een systeemfout in onze economie.

Er wordt sinds 1996 nagedacht over mechanismes om de arbeid goedkoper te maken zonder de lonen te verlagen, maar de politieke wil ontbreekt. Dit kabinet wil vol gas doorrijden op reserve. De Partij voor de Dieren heeft er in een vroeg stadium voor gekozen geen steun te verlenen aan dergelijke schijnbewegingen.

Mijn fractie zal niet deelnemen aan de Algemene Financiële Beschouwingen. Het akkoord biedt wat ons betreft te weinig ruimte voor een open en zinvol debat. We benutten onze spreektijd liever bij de vakbegrotingen, die de komende maanden nog volgen. We verwachten daar een vruchtbaarder debat, met name op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu.”

Lees de volledige bijdrage van Marianne Thieme aan het debat hier.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: stop de dolfijnenslachtingen

De Nederlandse regering moet zich internationaal sterk maken voor een einde aan de jaarlijkse massaslachtingen van dolfijnen ...

Lees verder

Wereldvoedseldag

Vandaag is het Wereldvoedseldag. 57 Dagen na Earth Overshoot Day, de dag waarop we dit jaar de reproductiecapaciteit van de a...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief