Spoed­debat over onwettige prak­tijken in varkens­slach­te­rijen uitge­steld


28 januari 2009

Den Haag, 28 januari 2009- Het verdoven van varkens met CO2 voorafgaand aan de slacht zorgt voor ernstige stress, pijn en paniek in de laatste levensminuut van een varken. Dit blijkt uit onderzoek en videobeelden van de Universiteit van Zürich die door Varkens in Nood en Wakker Dier naar buiten zijn gebracht. Desondanks ondergaan per jaar miljoenen varkens in slachthuizen in Nederland dit lot. De Partij voor de Dieren vindt dit lijden onaanvaardbaar en constateert dat daarmee gehandeld wordt in strijd met bestaande regelgeving voor het doden van dieren. Marianne Thieme heeft vorige week om een spoeddebat gevraagd en heeft daarvoor steun gekregen van de SP, GroenLinks en de PVV. Na het aanvragen van het spoeddebat heeft de minister aangegeven dat een lopend onderzoek naar het vergassen van varkens bijna is afgerond. De Partij voor de Dieren heeft daarom besloten het spoeddebat uit te stellen zodat het debat breder en met ruimere spreektijden kan worden gevoerd. ook wil zij dat de onderzoeksresultaten hierin kunnen worden betrokken. Op deze wijze wil zij voorkomen dat de minister zich kan verschuilen achter een onderzoek dat nog moet worden afgerond.

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen varkens geslacht. Voorafgaand aan de slacht moeten de dieren worden verdoofd. Hiervoor zijn twee methoden toegestaan: CO2 bedwelming en elektrische bedwelming. Bij CO2 bedwelming worden de dieren in groepen in een ‘lift’ geplaatst die afdaalt in een gaskelder gevuld met koolstofdioxide. Dieren verkeren bij deze methode in een doodstrijd die een halve minuut kan duren. Bij elektrische bedwelming krijgen de dieren een zodanige stroomstoot dat zij meteen verdoofd zijn. De elektrische methode voorkomt langdurige opwinding en pijn zoals de wet voorschrijft, maar de CO2 methode is goedkoper, waardoor steeds meer slachthuizen er gebruik van maken. Uit de videobeelden van het Zwitserse onderzoek blijkt duidelijk dat varkens in paniek proberen te ontsnappen en vervolgens in een doodsstrijd naar adem snakken. Marianne Thieme: “Dit zijn ontoelaatbare praktijken. De wettelijke regels voor het slachten van dieren zijn duidelijk: onaanvaardbare stress of pijn voorafgaand aan de slacht moet te allen tijde worden voorkomen. Het is duidelijk dat de Nederlandse slachters met goedvinden van de minister de wet overtreden. Bovendien kan de VWA haar wettelijke taak niet naar behoren uitvoeren doordat de inspecteurs geen enkel zicht hebben op wat zich in de kelders afspeelt. Hier moet zo snel mogelijk een verbod op komen.”

In Nederland werd het bedwelmen van varkens met CO2 begin jaren ‘80 bij wet verboden omdat uit onderzoek van de Veterinaire Hoofdinspectie bleek dat varkens in paniek raakten, en het lijden van de varkens onaanvaardbaar was. Door de invoering van de Europese richtlijn “voor de bescherming van het dier tijdens de slacht” werd deze eis in 1993 geschrapt. Marianne Thieme: “Het afschaffen van het Nederlandse verbod op CO2 verdoving door Europese regelgeving laat zien dat Europa voor dieren een hindermacht is in plaats van een aanjager van dierenwelzijn. Lidstaten stellen hun ambities naar beneden bij. Deze minister zal zich van haar diervriendelijke kant moeten laten zien door het verbod weer in te stellen.”

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief