‘Spaar niet alleen kolen maar ook geiten, koeien en varkens’


24 november 2015

Marianne Thieme heeft minister-president Rutte gevraagd alle belangrijke factoren die een bijdrage leveren aan klimaatverandering te benoemen in zijn speech op de Klimaattop in Parijs. De Partij voor de Dieren vindt het onjuist dat alleen energievraagstukken in het klimaatdebat aan de orde worden gesteld. De veehouderij is van alle energieverbruikende industrieën in de wereld de nummer 1 veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen. Thieme vraagt de regering in te zetten op minder vlees- en zuivelproductie en –consumptie. Het kabinet erkent al sinds 2004 dat vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is.

De Partij voor de Dieren wijst er tijdens het klimaatdebat vandaag in de Tweede Kamer op dat het klimaatprobleem vooral op ons bord ligt. Door in te zetten op een meer plantaardig voedselpatroon kunnen we veruit de snelste klimaatwinst boeken. Als iedere Nederlander één dag in de week het vlees zou weglaten, levert dat dezelfde besparing op als wanneer we 1 miljoen auto’s van de weg zouden halen, volgens berekeningen van de onderzoekers van de Vrije Universiteit. Door de vleesconsumptie aan te pakken kunnen we de kosten van klimaatbeleid halveren, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving berekend.

De Partij voor de Dieren roept de premier op de vee-industrie op de agenda van de Klimaattop te zetten. Thieme: “Het Planbureau voor de Leefomgeving, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het internationale klimaatpanel IPCC van de VN adviseren eenduidig: er moet beleid komen om ons consumptiepatroon ter verduurzamen door minder dierlijke producten te eten. Het advies is dus niet, wat het kabinet graag wil horen, om de veehouderij te greenwashen. Nee, er moet minder geproduceerd en geconsumeerd worden. We kunnen niet langer wegkijken van deze olifant in de Kamer.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief