Roemeense regering ziet af van massaal doden van zwerf­honden


8 juni 2011

Onder grote internationale druk heeft de Roemeense regering besloten af te zien van haar plan om drie miljoen zwerfhonden af te maken. Ook de Partij voor de Dieren heeft bij de Nederlandse regering aangedrongen op actie tegen de wijziging van de Roemeense wet, die ertoe zou leiden dat de zwerfhonden op gruwelijke wijze zouden worden afgemaakt. De Roemeense regering gaat nu, in overleg met dierenbeschermingsorganisaties, sterilisatie- en opvangprogramma’s opzetten.

In Roemenië leven zo’n drie miljoen zwerfhonden. Om de vermeende zwerfdierenproblematiek op te lossen, stemde het Roemeense parlement begin dit jaar in met een wetswijziging die het mogelijk maakt om de zwerfhonden willekeurig weg te vangen, te doden door vergiftiging, dood te slaan of te laten verhongeren in asielen.

Dit plan van de Roemeense regering leidde tot een stroom van protest uit binnen- en buitenland. De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat een dergelijke wrede aanpak mogelijk is in een lidstaat van de Europese Unie. Door de wijziging in de dierenbeschermingswet van Roemenië verdwijnt de wettelijke bescherming van straathonden en is het voor elke Roemeense gemeente mogelijk om zelf een oplossing te verzinnen bij een vermeend overschot aan zwerfhonden.

Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, heeft in april Kamervragen gesteld over de gruwelijke methoden waarmee zwerfhonden in Roemenië op grote schaal worden gedood en heeft er bij de Nederlandse regering op aangedrongen om deze plannen stellig af te keuren en de kwestie bij het Roemeense ministerie van Landbouw ter discussie te stellen.

Gisteren werd bekend dat het Roemeense parlement de wetswijziging heeft ingetrokken en een nieuw plan van aanpak gaat ontwikkelen. In overleg met dierenbeschermingsorganisaties worden grootschalige sterilisatie- en opvangprogramma’s opgezet. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal euthanasie van dieren zijn toegestaan. Het nieuwe plan van aanpak moet over twee weken op tafel liggen.

Esther Ouwehand: “De Partij voor de Dieren is verheugd dat het plan om de Roemeense zwerfhonden massaal af te slachten van tafel is. We zullen kritisch kijken hoe het nieuwe plan van aanpak eruit gaat zien. We houden een vinger aan de pols, ook bij andere misstanden in Europa.”

Klik hier voor de Kamervragen over de zwerfhonden in Roemenië. Staatssecretaris Bleker heeft de Kamervragen helaas nog niet beantwoord.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief