Rode lijst bedreigde vogels langer dan ooit


15 mei 2006

Vandaag overhandigen leerlingen van de basisschool Roncalli uit Velp samen met Adri de Gelder, directeur van Vogelbescherming Nederland, het manifest Red de vogels van de Rode Lijst! aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schreijer-Pierik. De kinderen willen ook als ze volwassen zijn nog kunnen genieten van een rijk vogelleven in eigen land. Vogelbescherming Nederland heeft beschreven welke concrete maatregelen nodig zijn en doet daarbij een appel op de politiek.

Van de 180 broedvogelsoorten in ons land staan er 78 op de Rode Lijst van bedreigde vogels. De lijst, die om de tien jaar geactualiseerd wordt, is nog nooit zo lang geweest. In de nabije toekomst dienen de leefomstandigheden voor veel vogels verbeterd te worden, waardoor zij niet langer bedreigd zullen zijn. Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse jeugd hopen dat bij de eerstvolgende herziening in 2014, de lijst daarom korter zal zijn. De Velpse schooljeugd vindt dat de overheid daar samen met Vogelbescherming Nederland voor moet zorgen. Hiervoor voeren ze vandaag in Den Haag actie. Om dit kracht bij te zetten demonstreren de kinderen met levensgrote spandoeken, waarop alle bedreigde vogels te zien zijn. Op Het Plein schilderen ze tevens actieposters voor de Rode Lijstcampagne.

Vogels zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en milieu. De Rode Lijst van Nederlandse broedvogels geeft ons dus inzicht in hoe de natuur er voor staat. Met vogels in verschillende typen leefgebied in ons land gaat het niet goed. Zo staan niet minder dan 22 soorten vogels van het boerenland op de Rode Lijst. Soorten als grutto, veldleeuwerik en patrijs zijn de afgelopen jaren in aantal achteruit gehold. Ook in moerassen hebben veel soorten het moeilijk (b.v. purperreiger, zwarte stern), terwijl sterns en plevieren geschikte broedplaatsen ontberen langs de Nederlandse kust. Zelfs in onze stedelijke omgeving verdwijnen soorten als huismus en huiszwaluw, als gevolg van de ontgroening en ontrommeling van dorpen en steden.

Vogelbescherming Nederland werkt er hard aan om de volgende Rode Lijst in 2014 korter te laten zijn dan de huidige. Om dit te kunnen bereiken doet de organisatie ook een dringend beroep op de overheid. Het motto daarbij is: meer natuur voor bedreigde vogels. Grote natuurgebieden dienen in stand gehouden, uitgebreid en met elkaar verbonden te worden. Ook moeten er nieuwe natuurgebieden bijkomen. Grote natuurgebieden zijn belangrijk voor biodiversiteit en herbergen veel vogelsoorten, waaronder hele kwetsbare soorten of vogels die veel ruimte nodig hebben. Tevens zorgt het stimuleren van meer natuurlijkheid voor verbetering van de kwaliteit van de natuur. In bepaalde gebieden dient dynamiek van wind en water weer mogelijk te worden. En dienen natuurlijke processen ook op kleine schaal, in oude en nieuwe cultuurlandschappen, te worden bevorderd. Vogelbescherming Nederland vraagt aan de overheid om in de nabije toekomst, in samenwerking met diverse partijen, concrete maatregelen te treffen.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Gerelateerd nieuws

Contactmiddag Partij voor de Dieren werkgroep Haarlem

Haarlem, 15 mei 2006 - De werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren organiseert op 20 mei aanstaande een contactmiddag v...

Lees verder

Partij voor de Dieren verwerpt stroomband bij honden

Gedragstherapie betere oplossing voor blaffende honden<?xml:namespace prefix = o /> Heerenveen, 16 mei 2006 - De werkgr...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief