Rege­rings­ver­klaring: Mededogen en Duur­zaamheid ver te zoeken


26 oktober 2010

De Partij voor de Dieren heeft vandaag in het debat over de regeringsverklaring haar ongenoegen geuit over het gebrek aan mededogen en duurzaamheid in het voorgenomen regeringsbeleid. Volgens Marianne Thieme laat het kabinet Rutte-Verhagen, powered by Geert Wilders, vooral de kwetsbaarste groepen in de samenleving de prijs betalen voor een crisis waaraan zij part noch deel hadden.

De regering laat in zijn plannen het natuurbeleid volledig links liggen, sluit bibliotheken, bezuinigt honderden miljoenen op de publieke omroep, stuurt werknemers van sociale werkplaatsen naar huis, kort jong gehandicapten op hun uitkering en bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd pompt de regering geld in kerncentrales, asfalt en zet het de deur voor een verdere industrialisering van de vee-industrie wagenwijd open. De Partij voor de Dieren vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en is van mening dat het kabinet het zich niet kan permitteren om natuur en milieudoelstellingen in de ijskast te zetten. Niet alleen vanwege internationale afspraken en toezeggingen, maar ook vanwege de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis en de voedselcrisis. Marianne Thieme hekelde in het debat daarom vooral het gebrek aan toekomstvisie.

‘Het is tijd voor een kabinet dat ons land werkelijk een andere koers biedt, die onze economie verduurzaamt. Voor beleid gericht op het bevorderen van het welzijn van mens en dier. De crises zullen in samenhang bekeken en opgelost moeten worden. Dit kabinet laat de schuld aan toekomstige generaties oplopen. Na ons de zondvloed, is de overduidelijke gedachte van dit kabinet’, aldus Thieme.

Thieme maakte in haar bijdrage duidelijk dat de Partij voor de Dieren het kabinet kritisch gaat volgen. ‘Volgens Rutte geldt “afspraak is afspraak”, maar blijkbaar geldt dit niet voor natuur. Afspraken over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden pardoes de hofvijver ingegooid. Wij zullen hier de komende regeerperiode voortdurend aandacht voor vragen”.

Ook de punten in het regeerakkoord over dierenwelzijn zijn volgens Thieme een wassen neus. ‘Dankzij onze moties zijn de inzet voor alternatieven voor dierproeven, het aanpakken van malafide fokbedrijven en illegale exotenhandel al staand beleid. De 300 miljoen euro die dit kabinet zegt vrij te gaan maken voor meer blauw op straat, zal volgens de politiebonden moeten worden gebruikt om het huidige tekort op te vullen. Er is dus helemaal geen geld voor 500 animal cops. Tegelijkertijd moeten de huidige autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de dierenwelzijneisen in de vee-industrie ( de Voedsel- en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst)met 180 fte’s inkrimpen. De regering laat hierdoor de grootste groep mishandelde dieren volkomen links liggen’.

De Partij voor de Dieren zal zich de komende regeerperiode hard maken om dierenwelzijn, duurzaamheid en mededogen hoog op de politieke agenda te krijgen, en ziet daar zeker in de Eerste Kamer aanzienlijke mogelijkheden voor’.

Klik hier voor de debatbijdrage

Gerelateerd nieuws

Pony verloten via waardebon verboden

Den Haag, 20 oktober 2010 - Het verloten van dieren via een tegoedbonconstructie is verboden, zegt Staatssecretaris Bleker ...

Lees verder

'Het wetenschappelijk bureau: vol energie en plannen'

We treffen Karen Soeters, directeur van de Nicolaas. G. Pierson Foundation (NGPF), het wetenschappelijk bureau van de Partij ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief