Regeer­ak­koord rampzalig voor duurzame samen­leving


30 september 2010

De Partij voor de Dieren heeft met teleurstelling kennis genomen van het regeerakkoord dat onder het motto Vrijheid en Verantwoordelijkheid is gepresenteerd. Mededogen en Duurzaamheid zijn in het akkoord ver te zoeken.

Het pleidooi voor nieuwe kolen- en kerncentrales is ronduit teleurstellend evenals de bezuiniging op natuuraankoop en het loslaten van de doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Met onder meer het schrappen van natuur- en milieuregels krijgt de intensieve veehouderij juist alle ruimte van het kabinet Rutte-Verhagen.

Vervuilers gaan niet betalen maar krijgen van het nieuwe kabinet alle ruimte, de agrarische sector krijgt carte blanche om door te gaan met het veroorzaken van grote maatschappelijke problemen. Milieuorganisaties, de waakhonden van een schone leefomgeving worden fors gekort op hun budget.

Het pleidooi om ‘rekeningen niet langer door te schuiven naar komende generaties’ is gratuit, omdat de gevolgen van het voorgestelde kabinetsbeleid bij uitstek komende generaties zullen benadelen in termen van klimaatproblemen, biodiversiteitsverlies, grondstofschaarste en aantasting van de natuur.

Voor de Partij voor de Dieren zijn er dan ook maar enkele lichtpuntjes in het akkoord te vinden, zoals het voornemen van een dierenpolitie met 500 animal cops, maar vreest dat de inkrimping van VWA en AID dieren in de intensieve veehouderij zeer zal benadelen.
Ook is het instellen van een alarmnummer voor dierenmishandeling een goed initiatief, maar dit zou zich niet mogen beperken tot het leed onder huisdieren, maar ook betrekking moeten hebben op het dierenleed in de vee-industrie.
De inzet voor alternatieven voor dierproeven en het aanpakken van malafide fokbedrijven en illegale exotenhandel betreffen eerder aangenomen moties van de Partij voor de Dieren. De partij juicht toe dat deze verbeteringen van het dierenwelzijn door het nieuwe kabinet zullen worden voortgezet.

Duidelijk is dat voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis de rechten van dieren een niet meer weg te denken onderwerp van beleid is geworden. In het regeerakkoord van Balkenende IV waren vier punten genoemd over aandacht voor dieren, dat is in het nieuwe regeerakkoord toegenomen naar zes punten waarvan er drie rechtstreeks te herleiden zijn tot de inzet van de Partij voor de Dieren. Overigens zijn een aantal van de genoemde punten niet meer dan het verwoorden van bestaand beleid (streven naar Europese vermindering duur veetransporten, ontwikkelen alternatieven voor dierproeven).

De Partij voor de Dieren neemt geen genoegen met dit magere akkoord en zal zich daarom de komende regeerperiode ten volle inzetten om dierenwelzijn, duurzaamheid en mededogen hoog op de agenda te krijgen.

Gerelateerd nieuws

ESBL-kippen: minister Verburg en Klink ter verantwoording naar de Kamer

Den Haag, 28 september 2010 - Marianne Thieme roept minister Verburg en minister Klink ter verantwoording naar de Kamer om ...

Lees verder

Reclame Code Commissie tikt Stichting Vlees op de vingers

De website lekkerfitmetvlees.nl van Stichting Vlees bevat misleidende uitlatingen. Zo oordeelde de Reclame Code Commissie (...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief