Rechts­zitting Partij voor de Dieren tegen Univer­siteit Utrecht over trans­pa­rantie dier­proeven


19 mei 2008

Amsterdam, 19 mei 2008 – Dinsdag 20 mei om 9.00 uur dient het beroep dat de Partij voor de Dieren heeft ingediend tegen de Universiteit Utrecht (UU) over de transparantie rond de dierproeven die op de universiteit worden verricht. De Partij voor de Dieren had de UU gevraagd de verslagen van haar Dierexperimenten Commissie (DEC) openbaar te maken. In de verslagen zouden de afwegingen na te lezen zijn die hebben geleid tot het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van dierproeven voor een bepaald doeleinde. De UU weigert deze openbaar te maken. In een vergelijkbare zaak vorig jaar augustus, stelde de rechter de Partij voor de Dieren in het gelijk. De Amsterdamse rechtbank bepaalde dat Wageningen Universiteit (en in haar kielzog andere universiteiten) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur gehouden zijn informatie die betrekking heeft op experimenten met dieren openbaar te maken. De zitting zal plaatsvinden bij de rechtbank in Amsterdam in aanwezigheid van Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en woordvoerder dierproeven voor de partij.

Openbaarheid van DEC-adviezen is van groot belang voor het proefdierdebat, omdat daarmee eindelijk helder wordt welke dierproeven er aan Nederlandse kennisinstituten gedaan worden, volgens welke protocollen ze plaatsvinden en wat de overwegingen zijn (geweest) om ze toe te staan. Een onafhankelijke evaluatie wees in 2005 al uit dat de Wet op de dierproeven achterloopt op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan rond de openbaarheid van bestuursorganen. Zowel de farmaceutische industrie als de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen hebben zich daar fel tegen verzet, waarop toenmalig VWS-minister Hoogervorst concludeerde dat er “geen draagvlak” bestond voor meer openbaarheid. Ook de huidige minister (Klink, CDA), geeft aan vooralsnog niet tegemoet te willen komen aan de wens tot meer controle vanuit het parlement.

De Partij voor de Dieren verwacht opnieuw in het gelijk te worden gesteld. Eerder koos de rechter er al voor om geen uitspraak te doen in de vorm van een voorlopige voorziening en direct een oordeel te vellen in de hoofdzaak, omdat zij van mening was dat de kwestie voldoende helder is.
Esther Ouwehand: “De geheimzinnigheid rondom dierproeven, waarmee universiteiten zich in strijd met de bedoelingen van de wetgever konden onttrekken aan democratische controle, lijkt eindelijk te worden doorbroken. Het maatschappelijke debat over de aanvaardbaarheid van dierproeven zal hiermee een nieuwe impuls krijgen.”

Het kabinet buigt zich op dit moment over Kamervragen die in april door de Partij voor de Dieren zijn gesteld over onder meer de openbaarheid van DEC-adviezen en de uitspraken van de rechter hierover. Vandaag hebben de ministers van VWS, Justitie, OCW, Defensie en LNV gevraagd om uitstel van de beantwoording.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief