PVV blokkeert maat­re­gelen brand­veilige stallen


3 maart 2011

Een motie van de Partij voor de Dieren, mede ingediend door SP en PvdA, heeft vandaag geen meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. Doordat de PVV haar steun aan de motie onthield, werd de motie met 78 tegen 72 stemmen verworpen.

In de afgelopen vijf jaar zijn bijna een miljoen dieren gestorven in stalbranden; gemiddeld sterven zo honderden dieren per dag een gruwelijke dood. De motie om aan deze situatie een eind te maken werd behalve door de indieners (Partij voor de Dieren, PvdA, SP) gesteund door GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Afgelopen dinsdag weigerde de PVV-fractie de dag voor de verkiezingen over dit onderwerp te stemmen.

De afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren diverse malen maatregelen geëist om de brandveiligheid in stallen te verbeteren. Op dit moment gelden stallen in het Bouwbesluit 2003 als ‘lichte industrie’ en worden dieren om die reden op het gebied van brandpreventie geclassificeerd als ‘goederen’. Als gevolg daarvan worden er op dit moment geen eisen gesteld aan de materialen voor de bouw van stallen. In de praktijk wordt dan ook gekozen voor goedkope materialen, die bij verbranding zorgen voor een zeer snelle uitbreiding van de brand waarbij veelal giftige gassen en rook vrijkomen.

De voormalig ministers van VROM en LNV hebben de afgelopen jaren steeds gezegd met regels voor brandveilige stallen te willen wachten op onderzoek in opdracht van LTO en de Dierenbescherming. Dat onderzoek is inmiddels voltooid. Het rapport ‘Brand in veestallen’ beveelt uitdrukkelijk aan in het nieuwe Bouwbesluit, dat volgend jaar van kracht wordt, te komen met een apart hoofdstuk met ‘specifieke brandveiligheidseisen van veestallen’. Omdat het kabinet deze aanbevelingen naast zich neer heeft gelegd, diende Esther Ouwehand een motie in om de regering via de Kamer te dwingen de brandveiligheid van stallen te garanderen.

Ouwehand: “De vrijblijvende aanpak die het kabinet nu kiest is volstrekt onvoldoende om grootschalig dierenleed als gevolg stalbranden te voorkomen. De aanbevelingen waren helder: er moet een heel pakket aan maatregelen getroffen worden, inclusief wettelijke eisen aan de brandveiligheid van stallen. Dit probleem los je niet op met vrijwillige oproepen aan de sector om in actie te komen”.

Door de opstelling van de PVV blijven noodzakelijke wettelijke maatregelen voor de bescherming van dieren tegen brand in stallen nu echter uit. “Het is duidelijk. De PVV wil geen regels voor brandveiligheid in stallen. En dat wilden ze pas na de verkiezingen vertellen,” constateert Esther Ouwehand, Kamerlid van de Partij voor de Dieren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief