PvdD wil einde Lobby­bar­becue Voor­lich­tings­bureau Vlees: binnen­hof­bar­becue schaadt inte­griteit politiek.


26 juni 2004

Amsterdam 27 juni 2004 - De Partij voor de Dieren heeft in een open brief aan de premier, de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, het bestuur van perscentrum Nieuwspoort en de fractievoorzitters in 1e en 2e Kamer gevraagd afstand te nemen van de jaarlijkse binnenhofbarbecue die door velen gezien wordt als de afsluiting van het parlementaire jaar, maar niet anders is dan een lobby-etentje betaald en georganiseerd door de vleessector.

Het is onbegrijpelijk dat ministers, staatssecretarissen en kamerleden deelnemen aan een etentje dat exclusief voor hen georganiseerd wordt door het bedrijfsleven, en dan ook nog door een sector die maatschappelijk zeer onder vuur ligt wegens massale wetsovertreding (zoals in de varkenshouderij, het veetransport en de pluimveesector en de koeienhouderij met grote regelmaat wordt vastgesteld door de AID).

Bovendien is het merkwaardig dat dat gebeurt in het kader van de parlementaire agenda en met gebruikmaking van lokaliteiten en faciliteiten die met nadruk geassocieerd zijn aan regering en parlement. Het zou ondenkbaar zijn wanneer andere sectoren uit het bedrijfsleven zoals De Nederlandse Kermisbond, de Plasticverwerkende industrie, Koninklijke Horeca Nederland of een andere sector uit het bedrijfsleven een jaarlijkse kermis, Tupperwareparty of anderszins met de sector samenhangende bedrijfsactiviteit zouden organiseren op het Binnenhof of in de tuin van Perscentrum Nieuwspoort, louter toegankelijk voor ministers, staatssecretarissen en parlementariërs die zich daar zouden laten fêteren op kosten van de sector. De integriteitsvraag wordt nog nadrukkelijker gezien het feit dat de Landbouwspecialisten van VVD, CDA, LPF in de personen van Oplaat, Schreijer-Pierik, Koopmans en Van den Brink nauwe persoonlijke, zakelijke banden hebben met de sector die de Binnenhof BBQ organiseert.

Bij het aannemen van de wet Dualisering heeft de Kamer opgenomen dat lokale en regionale overheden een gedragscode op dienen te stellen voor uiterlijk 7 maart 2005, voor lokale en regionale politici. De gedragscodes zijn gericht op het waarborgen van de integriteit. Diners, excursies en evenementen worden expliciet genoemd in het kader van integriteitsbeleid als beïnvloedingsmiddelen waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Deze worden dan ook onder dezelfde regeling als giften vermeld.
De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten kent een handreiking voor gedragscodes en in de Provincies is men inmiddels ook bezig met het implementeren van de wet Dualisering. De Tweede Kamer heeft het bij het aannemen van de wet Dualisering van belang gevonden dat de integriteit van politici gewaarborgd is. Bij de komende Binnenhofbarbecue ligt er een kans om te beginnen dit ook te regelen voor Kamerleden en Kabinetsleden zelf. Beter zou nog zijn e.e.a ook vast te leggen in een reglement van orde.

Er dient paal en perk gesteld te worden aan commerciële beleidsbeïnvloeding. Analoog aan de Binnenhofbarbecue stelde burgemeester Leers van Maastricht onlangs al voor het Preuvenemint te Maastricht te benoemen tot de opening van het parlementaire jaar, kennelijk gaat er een verkeerd signaal uit van het lobbysucces van de vleessector.

De PvdD hoopt dat de fractievoorzitters in Eerste en Tweede Kamer deze week hun fractieleden al zullen oproepen de binnenhofbarbecue te mijden, vooruitlopend op nadere invulling van het integriteitbeleid voor kamerleden. Ook verzoekt ze de kamervoorzitters en de premier uitspraak te doen over het feit dat een commerciële activiteit zo nadrukkelijk gelieerd is aan regering en staten generaal en vraagt ze het bestuur van Nieuwspoort zich uit te spreken over een standpunt van de Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort m.b.t. integriteitsbeleid en haar houding in dat kader ten opzichte van de Binnenhofbarbecue.

Persinfo: Marianne Thieme, voorzitter Partij voor de Dieren

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief