PvdD-voor­zitter Marianne Thieme (directeur Wakker Dier) brengt schok­kende mili­eu­cri­mi­na­liteit in veevoe­der­sector aan het licht


31 januari 2005

Uit een gisteren openbaar geworden rapport van de landelijke politie en het ministerie van VROM blijkt dat de georganiseerde milieucriminaliteit, met name in de veevoersector, onrustbarend hoog is. Bovendien is de bestuurlijke integriteit in het geding. Het rapport is al ruim een jaar oud maar minister Donner wilde het niet openbaar maken. Marianne Thieme, directeur van stichting Wakker Dier en voorzitter van de Partij voor de Dieren, kreeg het vertrouwelijke rapport echter in handen en bracht dat gisteren naar buiten.

Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Informatie en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van VROM concluderen in het rapport dat "ernstige overtredingen" aan de orde van de dag zijn in de veevoersector. Er wordt gesproken over "organisatiecriminaliteit en ketencriminaliteit". Beide diensten inventariseerden diverse vormen van zware milieucriminaliteit in de periode 2001-2003. Ook de MPA-affaire uit 2002 wordt uitgebreid besproken. Bij deze affaire werd op grote schaal veevoeder aan varkens verstrekt met verboden hormonen afkomstig uit gevaarlijk afval bij de vervaardiging van anticonceptiepillen (groeihormoon MPA en een voortplantingshormoon). Doodgeboren biggen en onvruchtbaar geworden zeugen brachten het gebruik van deze ook voor consumenten schadelijke stoffen bij toeval aan het licht. 50.000 varkens werden vernietigd. Vervuilde en gevaarlijke eindproducten in de vorm van sauzen werden maar ten dele achterhaald, deels kwamen ze op de consumentenmarkt zonder dat de overheid de consument daarvoor waarschuwde. Uit persuitingen blijkt dat de toenmalige Minister, de Voedsel- en Waren Autoriteit en de sector verzekerden dat alles onder controle was en er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid dreigde. Het rapport is er echter heel duidelijk over: zelfs een geringe dosis van het groeihormoon kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid. De consument werd niet gewaarschuwd voor de besmette sauzen.

Verder staat in het rapport dat er aanwijzingen zijn dat "ernstige overtredingen van de diervoeder-wetgeving nog steeds plaatsvinden en een structureel karakter lijken te hebben. Medewerkers van de AID duiden de varkenssector aan als een van de grootste afvalverwerkers van Nederland". "Het wegmengen van afvalstoffen in veevoeder is bijzonder lucratief" en "gezien de verwevenheid van de veehouderijsector met de politiek, de grote invloed die op de politiek wordt uitgeoefend, bestaat bovendien het risico dat de bestuurlijke integriteit wordt aangetast."

Wederom is gebleken dat de veehouderij de veroorzaker is van crisis na crisis en daarmee van het ene voedselschandaal in het andere valt. Marianne Thieme: "Naast de grote dierziektes varkenspest en vogelpest en de massale overtredingen van dierenwelzijnswetgeving, is het veevoer vaak de oorzaak van schandalen. BSE veroorzaakt al sinds 1997 grote problemen en lijkt nu ook op geiten overgeslagen. De oorzaak ligt in de verwerking van slachtafval in veevoer voor herbivoren als rundvee, schapen en geiten. In 2002 veroorzaakte de verwerking van vergiftigde suikerstroop in veevoer een voederschandaal (de MPA-affaire). Afvalolie die verwerkt werd in kippenvoer was in 1999 de vorm van dioxinebesmetting. In februari 2003 werd dioxine ontdekt in veevoer dat onder honderden bedrijven was verspreid. Onderzoek van de consumentenbond heeft uitgewezen dat er alle aanleiding zou zijn voor diepgravend justitieel onderzoek naar de kippensector die jaarlijks verantwoordelijk is voor 150.000 salmonella- en campylobactervergiftigingen, waar elk jaar volgens conservatieve schattingen tenminste 100 mensen aan overlijden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt al tijden voor een mogelijke grieppandemie die miljoenen mensen het leven kan kosten. Het gevaar wordt veroorzaakt door de vogelpest in de intensieve kippensector."

Waar de overheid zou moeten waken voor voedselveiligheid en de naleving van dierenwelzijnsregels, schiet zij keer op keer ernstig tekort. De Partij voor de Dieren vindt dat er onmiddellijk een einde moet komen aan de dubieuze rol van overheid en politiek in deze voedselschandalen en dringt aan op een parlementair onderzoek naar de praktijken in de veehouderij en de landbouw. Juist in een sector waar volksgezondheid en belangen van dieren op het spel staan, moet bestuurlijke integriteit volledig gegarandeerd zijn!

Het volledige rapport is te vinden op de site van Wakker Dier, klik hier

Op initiatief van de SP wordt er op 2 februari een spoeddebat gevoerd over milieucriminaliteit in de veevoersector.

Marianne Thieme ging in het tv-programma B&W in discussie over het rapport. De uitzending wordt op 2 februari herhaald, om 13.15 uur op Nederland 1.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief