Europese Unie besluit tot uitbreiding TSE-testen bij geiten


1 februari 2005

Het Permanente Comité voor de Diergezondheid van de EU heeft besloten dat (slacht)geiten net als runderen getest moeten worden op TSE. TSE staat voor overdraagbare (transmissible) spongiforme encefalopathieën, een groep ziekten waartoe scrapie en BSE behoren. Aanleiding voor de maatregel is het eerste geval van BSE bij geiten. Het betrof een geit die in 2002 in Frankrijk is geslacht maar waarvan pas onlangs de diagnose BSE definitief is vastgesteld.

De Europese Commissie wil nu snel een beter beeld krijgen in welke lidstaten TSE bij geiten veel voorkomt en in welke mate. Tot dusverre werden in ons land bij geiten alleen de kadavers steekproefsgewijs getest. Het gaat om jaarlijks 5.000 à 10.000 geiten. Het Permanente Comité zal de uitbreiding van TSE testen binnen een jaar evalueren. Nederland en ook enkele andere landen hebben daar in het
Permanente Comité sterk op aangedrongen.

De Partij voor de Dieren is uiteraard tegen een massale vernietiging van
dieren bij uitbraak van besmettelijke ziekten. Dieren zijn geen tomaten. Door regionaliseren, beperking van lange afstandstransporten en het verminderen van het aantal gehouden dieren wordt de kans op een dierziekte-uitbraak verkleind en zullen de gevolgen beperkt zijn. Bovendien dient er niet alleen strenge regelgeving te zijn als het gaat om diervoederindustrie, maar zal ook de controle er op moeten toenemen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief