PvdD: voorkom nieuwe slacht­offers en gijze­lingen


29 juli 2014

Tijdens het tweede debat over de vliegramp heeft de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren steun betuigd aan het Kabinet voor de beslissing om geen militaire missie naar Oekraïne te sturen. Het risico op escalatie is te groot. De PvdD vraagt het Kabinet om een toezegging dat er geen onnodige risico’s genomen zullen worden.

“We moeten voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen en dat er mensen gegijzeld worden. We weten niet hoe verantwoord het is om het gebied rond de rampplek in te gaan”, aldus Esther Ouwehand. De Partij voor de Dieren heeft de risico’s van het bewapenen van de marechaussee benadrukt. Het Kabinet heeft beloofd niet te provoceren en geen andere inschatting van de veiligheid en risico’s te maken als er toch wapens worden ingezet.

Oekraïne heeft ingestemd met een staakt-het-vuren in het gebied. De vraag is in hoeverre erop vertrouwd kan worden dat het land zich houdt aan die afspraak. De PvdD steunt sancties tegen betrokkenen bij de situatie in Oost-Oekraïne en het stoppen van wapenexport naar Rusland en indirecte Nederlandse betrokkenheid bij wapenleveranties.

De drie belangrijkste doelen: terugbrengen van de lichamen, helderheid krijgen over de toedracht en berechten van de daders blijven vooralsnog de hoogste prioriteit houden. “Diep respect voor de mensen die belast zijn met de identificatie van de slachtoffers, de familierechercheurs die de nabestaanden bijstaan en andere direct betrokkenen”, aldus Ouwehand.