PvdD: stop met verder verwoesten natuur door veehou­de­rijen


24 april 2014

“De bescherming van kwetsbare natuurgebieden wordt opgerekt en uitgehold om zo veel mogelijk ruimte te geven aan de intensieve veehouderij.” Dat zegt Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Partij voor de Dieren verzet zich tegen het plan, dat ontwikkeling van de vee-industrie boven het broodnodige herstel van natuurgebieden plaatst.

De Nederlandse natuur heeft zwaar te lijden onder de vee-industrie. De grote hoeveelheid dieren in de veestallen zorgt voor een enorme uitstoot van ammoniak. Deze stikstof is funest voor kwetsbare natuurgebieden, zoals de Peel en de Eilandspolder. Nederland verliest hierdoor belangrijke diversiteit aan plant- en diersoorten. De Natuurbeschermingswet stelt een grens aan de vervuiling door onder meer de vee-industrie. Maar staatssecretaris Dijksma (PvdA) komt met een plan om de bescherming van natuur nog verder af te zwakken ten gunste van de vee-industrie. Dijksma wil dat veehouderijen gemakkelijker kunnen uitbreiden, ook in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Esther Ouwehand heeft de staatssecretaris gewezen op de internationale belofte die Nederland heeft gedaan om werk te maken van natuurherstel. Daarvoor is een krimp van de veestapel nodig, en dus in ieder geval een stop van de uitbreiding van de vee-industrie. Veehouderijen zouden bovendien zelf moeten betalen voor het herstel van de natuurschade die zij aanrichten. Op dit moment wordt de stikstof die in de natuur terechtkomt op kosten van de belastingbetaler opgeruimd. Dit is subsidiëren van natuurverwoesting. De Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet moet inzetten op het aanpakken van deze vervuiling van de natuur. Esther Ouwehand heeft daarom een aantal voorstellen ingediend die wettelijk vastleggen dat er geen ontwikkelingsruimte kan worden weggegeven aan de vee-industrie of andere vervuilers totdat de natuurdoelen volledig zijn gehaald.

Bijdrage aan het debat van Esther Ouwehand

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief