PvdD: sta metam-natrium niet opnieuw toe


29 september 2014

De Partij voor de Dieren roept staatssecretaris Dijksma op het gevaarlijke landbouwgif metam-natrium niet opnieuw toe te staan. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde eerder dit jaar een oproep van Esther Ouwehand voor een verbod. In mei werd het grondontsmettingsmiddel tijdelijk van de markt gehaald, omdat de veiligheid van omwonenden niet gegarandeerd kon worden. Nu staat de staatssecretaris het omstreden middel toch weer toe. De Partij voor de Dieren wil dat metam-natrium zo snel mogelijk uit de handel wordt genomen.

Esther Ouwehand: “Het opnieuw toestaan van dit schadelijke landbouwgif veroorzaakt terecht veel onrust bij omwonenden. Het risico op nieuwe incidenten met ernstige gezondheidsschade tot gevolg is onaanvaardbaar groot. De volksgezondheid mag niet op het spel worden gezet omdat er veel geld wordt verdiend met de export van bloembollen en aardbeien.”

In mei van dit jaar concludeerde de staatssecretaris nog dat kinderen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s liepen, zelfs als er een bufferzone van 150 meter werd gehanteerd. De schorsing van het landbouwgif werd echter aangevochten door de producent van metam-natrium. Om de schorsing ongedaan te maken leverde die gegevens uit het buitenland aan waarbij andere metam-natrium op een andere manier wordt gebruikt dan hier in Nederland. Toch laat staatssecretaris Dijksma het middel, op basis van deze nieuwe gegevens, opnieuw toe, mits er een bufferzone wordt ingesteld van 150 meter vanaf woningen, scholen en kantoren.

De Partij voor de Dieren vindt dat de staatssecretaris het besluit om metam-natrium weer toe te staan snel weer moet intrekken en heeft daar vragen over gesteld. Zelfs land- en tuinbouworganisatie LTO erkent dat metam-natrium een zeer giftig bestrijdingsmiddel is dat al het bodemleven doodt. Het heeft zeer negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu en vormt een groot risico voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren dringt al sinds 2011 aan op maatregelen tegen gifgebruik in de landbouw.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief