PvdD: perk jacht­pri­vi­leges sterk in


21 maart 2013

Marianne Thieme dient twee voorstellen in waardoor de jacht in Nederland vergaand beperkt zal kunnen worden. Thieme zal via een initiatiefnota voorstellen om de plezierjacht op wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk te sluiten, zodat komend jachtseizoen geen enkel dier meer vogelvrij hoeft te zijn. Daarnaast dient ze een initiatiefwetsvoorstel in om een einde te maken aan het in stand blijven van verhuurde jachtrechten bij de verkoop van grond. Aan het doden van dieren louter voor het plezier van de jager moet zo snel mogelijk een einde komen. Deze twee voorstellen kunnen die ontwikkeling in een stroomversnelling brengen.

De Partij voor de Dieren wil dat het louter voor de lol van de jager toestaan van het bejagen van dieren zo snel mogelijk moet worden beëindigd. In de huidige Flora- en faunawet is bepaald dat hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven bejaagd mogen worden zonder dat daar enige noodzaak voor is. De patrijs staat op de reservelijst voor plezierjacht en andere diersoorten mogen alleen afgeschoten worden als de jager toestemming heeft in het kader van beheer- en schadebestrijding. Marianne Thieme dient een initiatiefnota in waarin zij de Kamer voorstelt de plezierjacht zo snel mogelijk te sluiten.

Plezierjacht is niet meer van deze tijd. Dat vinden ook de meeste Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, terwijl 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden. Ook is er geen politiek draagvlak voor het handhaven van de plezierjacht. Tijdens de afgelopen landelijke verkiezingen bleek uit de Groene Kieswijzer dat naast de Partij voor de Dieren ook VVD, CDA, PvdA, SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de plezierjacht afwijzen. De PVV neemt niet deel aan de Groene Kieswijzer maar heeft bij eerdere gelegenheden al aangegeven de plezierjacht af te wijzen. Daarmee tekent zich een ruime meerderheid af voor het zo snel mogelijk sluiten van de plezierjacht.

Daarnaast zal Marianne Thieme een initiatiefwetsvoorstel indienen om een einde te maken aan het in stand blijven van verhuurde jachtrechten bij de verkoop van grond. Om te mogen jagen hebben jagers een jachtterrein nodig van tenminste 40 hectare. Tegen betaling huren jagers graag de jachtrechten van eigenaars van terreinen die aan die voorwaarde voldoen. In de Flora- en faunawet is bepaald dat verhuurde jachtrechten in stand blijven wanneer de grond wordt verkocht aan een andere eigenaar. Hierdoor worden de nieuwe eigenaars opgezadeld met jagers, ook wanneer ze eigenlijk niet willen dat er op hun nieuwverworven land gejaagd wordt.

Marianne Thieme: “Plezierjacht is wreed en veroorzaakt elk jaar opnieuw veel onnodig leed bij dieren. Komend jachtseizoen mag geen enkel dier meer vogelvrij zijn en daarom is er nu actie nodig”.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Eén eed volstaat op 30 april

Dit artikel is gepubliceerd in de Volkskrant, 19 maart 2013 Op 30 april legt Prins Willem-Alexander de eed af bij zijn inhul...

Lees verder

Dierenmishandeling vaak voorbode van huiselijk geweld

De Partij voor de Dieren heeft de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd o...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief