PvdD neemt deel aan Provin­ciale en Tweede Kamer-verkie­zingen 2007


13 mei 2006

Lustrumcongres snelstgroeiende politieke partij van Nederland

Amsterdam, 14 mei 2006 - De Partij voor de Dieren zal deelnemen aan zowel de Provinciale verkiezingen als de verkiezingen voor de Tweede Kamer op respectievelijk 7 maart en 16 mei 2007. Dat hebben de leden van de PvdD vandaag tijdens het vijfde partijcongres vrijwel unaniem besloten. Eerder zag het Congres af van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart jongstleden, om alle inzet van de nog buitenparlementaire maar snel groeiende partij te concentreren op de landelijke doorbraak. Tijdens het lustrumcongres, dat vandaag plaatshad in Driebergen, werd deze koers bestendigd door de positieve besluiten over deelname aan de landelijke en provinciale verkiezingen van 2007.

Sinds haar oprichting in oktober 2002 heeft de Partij voor de Dieren een stormachtige groei doorgemaakt. Volgens peilingen van Maurice de Hond heeft de partij inmiddels een kiezerspotentieel van 7-8% waarmee een goede uitslag in beide verkiezingen verwacht mag worden. Zonder campagne te voeren weet de Partij voor de Dieren een groot aantal kiesgerechtigden aan te spreken. Onlangs bleek dat meer dan 160.000 VVD-kiezers overwegen PvdD te stemmen, waar intern onderzoek van de VVD aangaf dat in 2003 al 10.000 kiezers overstapten naar de Partij voor de Dieren.

In 2004 wist de PvdD een groot aantal kiezers voor zich te winnen bij de Europese Verkiezingen (153.000, 3,2% van de stemmen) en bleek een jaar later ook in ledental de snelst groeiende politieke partij van Nederland. De Partij voor de Dieren mocht in 2005 bijna net zoveel nieuwe leden verwelkomen als de gevestigde partijen GroenLinks en PvdA. Nog zonder een wijdvertakt landelijk netwerk en overheidssubsidie waar de zittende partijen wel gebruik van kunnen maken, bleek de PvdD procentueel verreweg de grootste groeier onder de Nederlandse politieke partijen.

De vertegenwoordiging van een partij die het exclusief opneemt voor de belangen van dieren binnen het parlement is uniek in de wereld en vormt een omslagpunt binnen de wereldwijde emancipatiebeweging voor de rechten van het dier. Daar waar het welzijn van dieren voor andere partijen slechts als bijzaak wordt gezien, stelt de Partij voor de Dieren de verbetering van de positie van het dier centraal in een beschavingsoffensief dat een einde moet maken aan alle vormen van wettelijk toegestane dierenmishandeling in de bio-industrie, proefdiercentra, natuurgebieden en tal van andere terreinen.

Gerelateerd nieuws

Varkenspest in Duitsland bij de Achterhoek, roep om preventieve vaccinatie

Minister Veerman van Landbouw heeft in verband met de aanwezigheid van klassieke varkenspest in Duitsland met ingang van 11 m...

Lees verder

Contactmiddag Partij voor de Dieren werkgroep Haarlem

Haarlem, 15 mei 2006 - De werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren organiseert op 20 mei aanstaande een contactmiddag v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief