PvdD: geen vertrouwen in tegen­po­len­co­a­litie Rutte-Samsom


25 september 2013

Lees hieronder de bijdrage van Marianne Thieme aan de Algemene Politieke Beschouwingen in eerste termijn en in tweede termijn

Bekijk hier de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat (eerste termijn)

Marianne Thieme bepleit vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een radicale koerswijziging. Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet zich blind blijft staren op economische groei en nauwelijks oog heeft voor de lange termijneffecten van het gevoerde beleid. De Partij voor de Dieren heeft er op basis van de Miljoenennota geen vertrouwen in dat het kabinet de juiste keuzes maakt. Het roer moet drastisch om, waarbij de grenzen van de aarde, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn van het beleid.

De Partij voor de Dieren heeft de motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund, omdat duidelijk is dat het Kabinet van PvdA en VVD een synergie is van water en vuur, van partijen die elkaar in een wurggreep houden en het land onbestuurbaar maken. De miljoenennota vormt geen antwoord op de systeemcrisis waarmee ons land te kampen heeft. Nederland telt 700.000 mensen zonder werk terwijl het werk voor ouderen en zieken niet meer wordt gedaan. Het kabinet zegt dat de problemen in de zorg in 2026 worden aangepakt. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Machteloosheid regeert en het enige waar PvdA en VVD het over eens zijn is dat ze geen verkiezingen willen.

Het mantra van economische groei als middel tegen elke kwaal, leidt niet tot de noodzakelijke oplossingen. Oneindige economische groei is ondenkbaar op een planeet met groeiende bevolking en krimpende grondstofvoorraden en milieugebruiksruimte.

De eenzijdige focus op een financieel tekort van 3% en een totaal ontbreken van aandacht voor het ecologisch tekort van 30%, leidt tot een enorme schuld aan toekomstige generaties.

Dat is de reden dat de Partij voor de Dieren op dit moment geen vertrouwen heeft in het kabinet van de tegenpolen VVD en PvdA. Het kabinet zou dat vertrouwen kunnen herwinnen, maar alleen via radicale koerswijzigingen.

Het roer moet drastisch om,waarbij de grenzen van de aarde, mededogen en duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid het uitgangspunt vormen. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Werkgelegenheid
Dit kabinet zet niet in op nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten die een verschil kunnen maken. Nederland zou specialist kunnen zijn in woningbouw met hernieuwbare materialen, specialist in de preventieve gezondheidszorg, in thuiszorg op maat en in medicijnontwikkeling met geavanceerde technologie zonder achterhaalde dierproeven. We zouden banen kunnen creëren in plaats van bezuinigingen in de zorg. We kunnen inzetten op ecologische landbouw met hightech landbouwwerktuigen. Nederland kan specialist zijn in goede onderwijsmethoden en schoolsystemen en specialist in smakelijke vervanging voor de inefficiënte dierlijke eiwitproductie. Nederland zou groot kunnen worden in de film- en muziekindustrie. Bruggen kunnen bouwen tussen generaties met jobcoaches die hun ervaring doorgeven in plaats van de generaties tegen elkaar op te zetten via pensioenroof. Innovatiekracht, ondernemerschap en ambitie leveren banen op en voeren naar een maatschappij waar mensen hun talenten kunnen benutten.

Verlaging loonbelasting
De kosten voor arbeid zijn de pan uitgerezen, terwijl grondstoffen, die veel schaarser en eindig zijn, bijna niets kosten. De Partij voor de Dieren wil de belasting op arbeid verlagen en schaarse grond- en hulpstoffen belasten. Marianne Thieme: “Zo stimuleren we hergebruik van grond- en hulpstoffen en tegelijk ook de werkgelegenheid. We maken arbeid goedkoper zonder dat we goedkope arbeid van ver hoeven te halen. Zo kunnen we elkaar weer inhuren om diensten te verlenen.”

Gezondheidszorg
Welvaartsziekten als obesitas en hart en vaatziekten vormen een groeiend probleem. Preventieve gezondheidszorg kan hondenden miljoenen euro’s besparen. De Partij voor de Dieren wil biologische, gezonde producten aantrekkelijk maken zoals een BTW nul tarief op groenten en fruit en het tarief op producten als vlees, snoep en frisdrank verhogen om zo gezond gedrag te stimuleren.

Energie
De regering moet Nederlandse innovatiekracht, ondernemerschap en ambitie inzetten om niet langer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Natuur
De regering moet nu investeren in de kwaliteit van natuurgebieden om te voorkomen dat de biodiversiteit verder achteruit gaat. Marianne Thieme: “Zonder biodiversiteit geen landbouw en dus geen voedsel. Zonder biodiversiteit geen medicijnen, geen schone lucht, geen natuur. Zonder natuur geen schoon drinkwater, geen recreatie. Voordat dit kabinet verder bezuinigde, was er nog 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit in ons land over.”

Duurzame landbouw
Dit kabinet moet niet bezuinigen op de economische kansen zoals een duurzame landbouw. Marianne Thieme: “we hebben nu te maken met een tredmolen waarin we bulk produceren tegen dumpprijzen. We vluchten in schaalvergroting, tegen marginale inkomsten.”

Ontwikkelingssamenwerking en voedselzekerheid
De aarde biedt ruim voldoende voor ieders behoefte. Onlangs berekende de Universiteit van Minnesota dat we met de bestaande landbouwgronden 4 miljard mensen extra zouden kunnen voeden als we stoppen met het telen van veevoer en biobrandstoffen, en de opbrengst van het land direct door mensen laten eten.

Vervuiler betaalt
De Partij voor de Dieren wil dat de kosten van vervuilende bedrijfsvoering die afgewenteld worden op de samenleving, direct in rekening gebracht worden aan de eindgebruiker. Vervuilende producten worden duurder, schone producten worden per saldo goedkoper. Thieme: “We zullen het de vervuiler betaald moeten zetten, dat hij een voorschot neemt op de toekomst van ons en van onze kinderen!”

Gerelateerd nieuws

Opinie: Koopkrachtplaatjes = navelstaren

Gepubliceerd op Metronieuws.nl, 18 september 2013 Als ik minister van Financiën was, zou ik wakker liggen omdat het sprookje...

Lees verder

Marianne Thieme ontvangt Michiel de Ruyter Prijs

Marianne Thieme is uitgeroepen tot winnaar van de Michiel de Ruyter Prijs 2013. Ze krijgt de onderscheiding vanwege haar grot...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief