Protocol voor beleid gestrande zeezoog­dieren eindelijk in zicht


19 december 2012

Minister Kamp heeft gisteren op aandringen van Marianne Thieme toegezegd dat er een protocol komt voor een beleid rond gestrande zeezoogdieren. Ook zal de minister komen met een feitenrelaas van de reddingspogingen rond de bultrug Johanna die afgelopen woensdag strandde. Thieme heeft hier om gevraagd nadat de pogingen om Johanna nog te redden waren mislukt. De Partij voor de Dieren is blij met de toezeggingen en hoopt dat via een adequaat protocol de juiste deskundigheid en een eenduidige werkwijze zal worden aangewend bij toekomstige strandingen.

De pogingen om de bultrug op het zandeiland de Razende Bol te redden, mislukten door gebrek aan regie en adequate richtlijnen over hoe met levende gestrande dieren om te gaan. De potvis die inmiddels bij Texel is aangespoeld vormt een indicatie dat er meer strandingen te verwachten zijn, terwijl Nederland geen behoorlijk overheidsprotocol kent hoe daar mee om te gaan.

Esther Ouwehand heeft al in het verleden aangedrongen op ontwikkeling van een protocol voor gestrande zeezoogdieren. Het toenmalige kabinet erkende de omissie van het ontbreken daarvan, ook in geval van Orca Morgan, maar bracht daarin geen verandering.
De Partij voor de Dieren vindt dat uit oogpunt van natuurbescherming zo min mogelijk moet worden ingegrepen in de natuur. Wanneer een in het wild levend dier echter in ernstige nood raakt in omstandigheden waar tussenkomst van de mens redding of verlichting kan brengen, bepleit de Partij voor de Dieren ingrijpen vanuit de wettelijke zorgplicht en uit oogpunt van mededogen.

Marianne Thieme: “Uit de falende pogingen om de bultrug te redden blijkt weer hoe noodzakelijk het is dat er een protocol komt voor de besluitvorming rond gestrande zeezoogdieren. Daarnaast is opheldering over de gang van zaken en over de doodsoorzaak van de bultrug noodzakelijk”.

Gerelateerd nieuws

Marianne Thieme wil opheldering over aanbod van 'kweekwild'

Marianne Thieme heeft vandaag in Kamervragen aan de Minister van Economische Zaken opheldering gevraagd over de uitlatingen v...

Lees verder

Vuurwerk in Tweede Kamer

De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om een verbod voor te bereiden op consumentenvuurwerk. Op initiatief van de parti...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief