Politieke hoog­te­punten 2017 in vogel­vlucht


29 december 2017

2017, een jaar met vele hoogtepunten. Met steeds meer mensen die zich achter onze idealen scharen blikken wij terug op een succesvol jaar.

Van twee naar vijf zetels
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart dit jaar is de partij van twee naar vijf zetels gegaan, een stijging van maar liefst 150 procent. Naast Marianne Thieme en Esther Ouwehand werden op 23 maart onze nieuwe Kamerleden Lammert van Raan, Frank Wassenberg en Femke Merel Arissen beëdigd.
Dit geweldige verkiezingsresultaat ging gepaard met een enorme ledenaanwas. De PvdD noteerde alleen al in de eerste helft van 2017 een toename van 12.000 naar 15.000 leden. Steeds meer bezorgde burgers zien in dat het hoogste tijd is om de wereld anders in te richten.

Lezingen
Belangrijk onderdeel van de campagne vormden de lezingen van Marianne Thieme en Ewald Engelen. In bibliotheken, boekhandels en andere locaties door het hele land lichtten zij hun boek 'De kanarie in de kolenmijn' toe. Steeds weer trokken ze volle zalen en waren de reacties na afloop lovend.
Ook Esther Ouwehand en Lammert van Raan reisden in campagnetijd kris-kras door het land met hun lezing 'Idealisme is het nieuwe realisme'. Aan de hand van 10 jaar Partij voor de Dieren in de Kamer én het verkiezingsprogramma Plan B vertelden zij over ons politieke alternatief voor de gevestigde orde: de expressieve politiek.

Van koe in de wei tot huisdier in zorginstellingen
Een koe hoort in de wei. Daarom moet verplichte weidegang in de wet vastgelegd worden. Dat vond ook een meerderheid van de Tweede Kamer die zich dit jaar achter een motie van de PvdD schaarde. Succesvol was tevens een motie tot verplicht cameratoezicht in Nederlandse slachthuizen. Dit naar aanleiding van de schokkende beelden van mishandeling van varkens in een slachthuis in Tielt (België). Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde ook de aanpak van het achterlaten van dieren in warme auto's en de verbetering van het hitteprotocol voor diertransporten.
Goed nieuws was dat het houdverbod, waar de Partij voor de Dieren al lang op aan drong, er eindelijk komt. Bij dierenmishandeling en -verwaarlozing kan de strafmaatregel voor maximaal vijf jaar opgelegd worden. En een mooi succes in de laatste week voor het kerstreces was de unaniem aangenomen PvdD-motie die het mogelijk moet maken dat huisdieren mee kunnen naar zorginstellingen. Dat is beter voor mens én dier.

Caring Vets
Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren kwam dit najaar The Caring Vets naar de Tweede Kamer. Met de groeiende groep kritische dierenartsen werd op 22 november een Rondetafelgesprek gehouden over het thema 'dierenwelzijn en de rol van de dierenarts'. The Caring Vets pleit voor structurele verandering van de intensieve veehouderij vanwege de ernstige aantasting van dierenwelzijn, milieu en klimaat.

Europa
In Brussel heeft de PvdD onder meer met succes gestreden voor meer dierenwelzijn in de konijnenhouderij: de kale draadgazen kooien worden verboden en er moet specifieke wetgeving komen om vleeskonijnen beter te beschermen. Ook komen er op aandringen van de PvdD meer beschermingsmaatregelen voor de Noordzee om zo overbevissing tegen te gaan. En tot onze grote vreugde was een meerderheid van het Europees Parlement het eens met de PvdD dat Noorwegen opgeroepen moet worden om de commerciële jacht op walvissen te staken. Ook wil Brussel dat Noors walvisvlees niet langer via Europese havens wordt vervoerd naar Japan. Een belangrijke stap in de strijd tegen de wrede walvisjacht die een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van deze indrukwekkende dieren.

PvdD als exportproduct
De Partij voor de Dieren werkt sinds het begin aan de internationalisering van haar groeiende politieke beweging, met als resultaat 17 zusterpartijen over de hele wereld en goede contacten in landen van Midden- en Oost-Europa. Dit jaar werden de activiteiten uitgebreid naar de Arabische regio. Een afvaardiging van de PvdD reisde eind juli een week lang met de trein door Marokko, op zoek naar mogelijke samenwerking met Marokkaanse organisaties die opkomen voor dieren, natuur en milieu.
Later deze zomer hield de Animal Politics Foundation van de PvdD samen met de Spaanse zusterpartij PACMA een internationale conferentie over zwerfhondenproblematiek. Zusterpartijen en dierenwelzijnsorganisaties uit alle delen van de wereld kwamen in Madrid bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Als fractievoorzitter van de allereerste Partij voor de Dieren ter wereld, gaf Marianne een inspirerende lezing over de noodzaak van politieke beïnvloeding om de positie van dieren, natuur en milieu te verbeteren.

Lokale successen
Ook op lokaal niveau heeft de Partij voor de Dieren fraaie successen geboekt. Zo heeft de gemeenteraad in Amsterdam ervoor gezorgd dat de ja-ja-sticker ingevoerd wordt en is het statiegeldsysteem verbeterd om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. De gemeente Utrecht heeft de eerste ‘Meat Free Thursday’ ingevoerd. Den Haag wil af van de roofvogelshows, Rotterdam gaat natuurinclusief bouwen en Groningen legt op aandringen van de PvdD het fundament voor tiny houses. Tot slot hebben veel steden meer vuurwerkvrije zones dankzij de inzet van onze gemeenteraadsfracties.

Gemeenteraadsverkiezingen
Deze en vele andere successen hebben veel mensen geïnspireerd zich ook in hun gemeente sterk te maken voor mens, dier, natuur en milieu. In maart 2018 doet de partij in 18 gemeenten mee; zes meer dan vier jaar geleden. Bij de vervroegde verkiezingen dit najaar in Leeuwarden en Westerwolde heeft dit al twee zetels voor de Partij voor de Dieren opgeleverd.
We zijn vol vertrouwen dat daar in maart nog heel veel meer zetels bij komen in de andere gemeenten. Steeds meer mensen ontdekken dat de Partij voor de Dieren niet de partij is met het smalste programma, maar met het breedste dat denkbaar is. Een planeetbreed programma dat aandacht biedt aan alles wat echt van waarde is.

Wij wensen iedereen een heel goed 2018!

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief