Pleidooi voor vleestaks van Partij voor de Dieren onderdeel Brede Hero­ver­we­gingen


1 april 2010

Den Haag, 1 april 2010 - Het pleidooi van de Partij voor de Dieren voor het invoeren van een accijns op vlees maakt deel uit van de bezuinigingsadviezen Brede Heroverwegingen. De studiegroep Leefomgeving en Natuur concludeert vandaag dat het invoeren van een heffing op vlees, of het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief op vlees, bij zal dragen aan een duurzame economie. De Partij voor de Dieren is verheugd over deze grote stap voorwaarts in de bewustwording rond de klimaateffecten en andere negatieve invloeden van vlees en de veehouderij.

De studiegroep Leefomgeving en Natuur is één van de twintig groepen die het Kabinet moet adviseren over het te voeren beleid om het hoofd te bieden aan de financiële en economische crisis. Tijdens de Algemene Beschouwingen gaf premier Balkenende reeds aan ook het heffen van accijns op vlees mee te willen nemen in de overwegingen, op advies van de Partij voor de Dieren. Dat de relatie tussen een accijns op vlees en een duurzamere economie nu ook door de studiegroep bevestigd wordt, stemt fractievoorzitter Marianne Thieme erg hoopvol. ‘Vlees is het meest milieubelastende onderdeel van ons menu. Dat is al jaren een officieel kabinetsstandpunt. Momenteel betalen alle belastingbetalers mee aan de maatschappelijke kosten die de vee-industrie creëert door haar onduurzame productie, tot wel 120 euro per jaar. Deze rekening moet betaald worden door de gebruiker, dat wordt nu ook door de studiegroep bevestigd.’

De ambtelijke studiegroep concludeert net als de Partij voor de Dieren dat de werkelijke kosten van productie ook tot uiting moeten komen in de kostprijs van producten, zodat “consumenten en bedrijven bij hun beslissingen rekening houden met de externe kosten die zij veroorzaken”. In het rapport staat tevens dat de productieketen van de veehouderij (van veevoer tot vlees en zuivel) mondiaal verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de broeikasgasemissies, voor vermindering van biodiversiteit door landgebruik en voor overmatig gebruik van de eindige fosfaatvoorraden. “In Nederland veroorzaakt zij, vanwege haar hoge veedichtheid, een mineralenoverschot dat de waterkwaliteit belast en hoge ammoniakemissies die natuurgebieden belasten”, aldus het rapport.

Naast het heffen van accijns op vlees en/of het afschaffen van het verlaagde BTW-tarief breekt de studiegroep een lans voor heffing op fosfaat, heffing op milieubelastende grondstoffen en het afschaffen van het verlaagde accijns op rode diesel. Thieme: ‘Dit zijn stuk voor stuk maatregelen waar wij ook in de Algemene Beschouwingen en de begrotingsbehandelingen voor hebben gepleit. ‘De vervuiler betaalt’ is een rechtvaardig en effectief principe om kosten te verdelen en milieuvervuilend gedrag te ontmoedigen. Het is voor de economie en het milieu nodig dat we dit snel gaan toepassen in ons belastingssysteem’.

Eerder liet topambtenaar Ter Haar van VROM al weten een vergaande vergroening van het belastingstelsel te onderzoeken voor de brede heroverwegingen vanwege het belang voor milieu en economie. De afschaffing van het lage BTW tarief op dierlijke eiwitten noemde hij daarbij met nadruk als belangrijke maatregel.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren geschokt over betrokkenheid ESA bij project met astronaut-apen

Den Haag, 31 maart 2010 – In Russische laboratoria worden apen getraind voor een reis naar Mars. De Europese ruimtevaartor...

Lees verder

Apenhandelaar Hartelust weigert volksvertegenwoordiger

Den Haag, 8 april 2010 – RC Hartelust B.V., één van de grootste apenhandelaren in de internationale proefdiersector, weiger...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief