PINK! roept scho­lieren op te rappor­teren over dier­proeven in onderwijs


2 april 2008

Leerlingen voortgezet onderwijs moeten dieren blijven ontleden

Amsterdam, 2 april 2008 – PINK! roept scholieren op te rapporteren over dierproeven die zij tijdens hun opleiding moeten uitvoeren. De politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren opent daartoe vandaag het meldpunt www.meldpuntdierproeven.nl. Aanleiding is de brief die staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt eerder deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De staatssecretaris stelt daarin dat zij niet bereid is het Belgische voorbeeld –in Vlaanderen zullen dissecties van dieren binnenkort uit de leerdoelen in het voortgezet onderwijs worden geschrapt- te volgen. Van Bijsterveldt ziet bovendien niets in het zoeken naar alternatieven of het stimuleren van ethische discussie rondom dierproeven in het onderwijs stimuleren. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten kortom dieren blijven ontleden tijdens de biologieles.

De staatssecretaris schrijft in antwoord op Kamervragen van Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren dat scholen zelf bepalen of zij anatomische practica aanbieden, waar bijvoorbeeld muskusratten, vissen of organen van herkauwers worden ontleed. Deze practica zouden belangrijk zijn voor de oriëntatie van leerlingen op mogelijke vervolgopleidingen. Opvallend is dat zij niet kan aangeven op welke schaal dieren worden ontleed in het voortgezet onderwijs. Anatomische practica zouden desondanks zorgvuldig worden uitgevoerd en scholen zouden veel aandacht besteden aan de ‘emotionele aspecten’. Verder stelt Van Bijsterveldt dat leerlingen die een dergelijk practicum niet willen uitvoeren dat niet hoeven doen en alternatieve opdrachten aangeboden krijgen.

PINK! vindt dat de staatssecretaris de werkelijkheid mooier voorstelt dan zij is. Voorzitter Tom Sprangers: “Veel leerlingen hebben moeite met anatomische practica, maar worden door hun docent onder druk gezet. Feitelijk worden zij daarmee verplicht om in dieren te snijden”. De politieke jongerenorganisatie vraagt zich af waar Van Bijsterveldt haar stelling op baseert dat ontledingspractica zorgvuldig worden uitgevoerd. Uit haar brief blijkt immers dat zij geen zicht heeft op de mate waarin deze practica deel uitmaken van het onderwijs en op de aandacht die scholen al dan niet besteden aan de ethische aspecten van dierproeven. Ze weet ook niet hoeveel leerlingen bezwaar hebben tegen het ontleden van dieren, en hoeveel van hen daadwerkelijk weigeren dierproeven te verrichten.
In België hebben de onderwijskoepels onlangs aangekondigd het ontleden van dieren te schrappen uit de leerplannen voor het voortgezet onderwijs. Dit gebeurde op nadrukkelijk verzoek van de onderwijsminister. PINK! is teleurgesteld dat het Nederlandse kabinet niet bereid is een soortgelijke stap te zetten.

PINK! wil dat dierproeven in het voortgezet onderwijs worden afgeschaft. Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem, nodigt de politieke jongerenorganisatie alle scholieren uit melding te maken van (verplichte) dierproeven op hun school, en van de mogelijkheden die al dan niet worden geboden om een alternatieve opdracht uit te voeren.

Het meldpunt voor dierproeven in het onderwijs is vanaf vandaag geopend op www.meldpuntdierproeven.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief