Partij voor de Dieren wil streep door verbreding A27 Amel­is­weerd


18 februari 2014

De verbreding van de snelweg bij Amelisweerd is niet nodig, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Esther Ouwehand heeft hier vandaag een debat met de minister van Infrastructuur & Milieu over aangevraagd. Ouwehand wil dat het besluit tot de verbreding van de A27 wordt terug gedraaid. De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds het begin van de plannen tegen de verbreding van de A27 bij het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd, aangezien daarvoor opnieuw een stuk natuur in Nederland wordt opgeofferd voor asfalt en de leefomgeving van omwonenden ernstig wordt aangetast.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil dat de A27 bij het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd wordt verbreed naar twee keer zeven rijstroken. Zij zal dit kwartaal moeten beslissen over een serieuzere status van dit plan. De verbreding zou de belastingbetaler een miljard euro gaan kosten en er wordt een flink aantal bomen gekapt. Onbegrijpelijk volgens de PvdD aangezien er op dit stuk snelweg nauwelijks files staan. Een verbreding gaat ten koste van de natuur en de dieren die in het mooie Amelisweerd leven. Daarnaast zal het grote gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en zorgen voor geluidsoverlast bij omwonenden.

De minister maakte bij het plannen van de verbreding gebruik van cijfers die achterhaald zijn. Eerder onderzoek van de minister ging namelijk uit van een hoger groeiscenario: een sterke economische groei in de toekomst. Het onderzoek van de TU Delft kijkt echter naar verschillende scenario’s en gaat uit van zowel een hoger als een lager groeiscenario. Volgens de onderzoekers van de TU biedt de verbreding van de A27 alleen voordelen bij een sterke economische groei. Bij de meest waarschijnlijke groeiscenario’s van economie en mobiliteit kost de verbreding de maatschappij veel meer dan het oplevert.

De Partij voor de Dieren heeft de verbreding altijd al onnodig gevonden en is blij dat dit nu door onderzoek van de TU Delft wordt bevestigd. De partij dringt er in de Tweede Kamer al jaren op aan dat de verbreding niet door moet gaan. Zo stelde Esther Ouwehand tijdens een debat over de Ring Utrecht in 2012: ‘We hebben geen bredere bak nodig, maar een bredere blik’.

Tijdens een debat eind 2012 heeft de Partij voor de Dieren samen met andere fracties gevraagd om een brede onderzoeksopzet voor de commissie die zich bezig hield met de plannen rond Amelisweerd. Hierbij zouden ook de effecten op natuur, luchtkwaliteit en geluidshinder moeten worden betrokken. Bovendien heeft Esther Ouwehand ervoor gepleit om mogelijkheden en gevolgen van alternatieve scenario’s in kaart te brengen, zoals die van een meer realistische, lagere economische groei, en meer ambitie op het gebied van het Openbaar Vervoer. Ouwehand heeft in een motie om de presentatie van een breed palet aan alternatieven gevraagd voor het oplossen van de mobiliteitsproblemen op de A27 bij Amelisweerd. Deze werd verworpen omdat PvdA, VVD, SGP, PVV, CDA tegen stemden.

Ook in januari 2013 heeft de Partij voor de Dieren herhaald dat de economische prognoses waarop de plannen gestoeld zijn, allang achterhaald waren. De partij wilde dat alle alternatieve scenario’s die niet uitgaan van de asfaltoptie werden meegenomen in een onderzoek.

In april 2013 was Esther Ouwehand aanwezig bij een megaprotest tegen de verbreding. Zij liet de aanwezigen weten vierkant achter het protest te staan en deed een oproep naar leden van de PvdA om hun stem te laten horen richting hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Het protest werd de dag voordat de Tweede Kamer zou debatteren over de verbreding georganiseerd. Tijdens dat debat drong de Partij voor de Dieren erop aan om de verbreding stop te zetten, gelet op de verwoesting die daarmee zou worden aangericht voor de generatie na ons. Zij las tijdens dit debat een oproep voor die was geschreven door ouders die in de buurt van Amelisweerd wonen en zich zorgen maken over de gezondheid van hun kinderen. Zij hebben last van het geluid van deze wegen. Bovendien vormt fijnstof een aanslag op hun gezondheid. De bijdrage van Esther Ouwehand voor dit debat is hier te vinden. Ouwehand heeft hier een motie ingediend over een 80 kilometerzone.

Esther Ouwehand: ‘Dit onderzoek bevestigt wat al jaren duidelijk is, maar genegeerd wordt door de asfaltpartijen in de Kamer. De verbreding van de A27 is niet nodig en brengt alleen maar schade toe. Behoud van natuur en schone lucht voor de inwoners van Lunetten zijn meer waard dan een paar seconden tijdswinst voor de automobilist. De Partij voor de Dieren wil geen bredere bak, maar een bredere blik!”

Gerelateerd nieuws

Motie PvdD aangenomen: Kamer wil verbod op levend aanhangen van gevogelte aan slachtlijn

Op initiatief van de Partij voor de Dieren komt er een einde aan het levend ophangen van kippen en ander gevogelte aan de sla...

Lees verder

Omwonenden beter beschermd tegen landbouwgif

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat het kabinet maatregelen treffen om omwonenden van bollenvelden, fruitpercelen...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief