Partij voor de Dieren wil oprichting over­heids­fonds besmet­te­lijke dier­ziekten


11 januari 2011

Den Haag, 11 januari 2011 - De Partij voor de Dieren zal tijdens het Q-koortsdebat op 12 januari aanstaande aandringen op schadeloosstelling van de slachtoffers van de Q-koorts epidemie en voor de instelling van een overheidsfonds zoönosen (dierziekten besmettelijk voor de mens). De dekking voor een dergelijk fonds zal vanuit de sector moeten worden gerealiseerd.

Schadeloosstelling Q-koortsslachtoffers
Zoals bekend werden meer dan 4.000 mensen besmet met Q-koorts, van wie een groot aantal chronisch ziek werd. Daarnaast overleden 15 mensen aan de ziekte. Marianne Thieme: “Het is de overheid die het besmettingsgevaar van Q-koorts heeft verzwegen om de belangen van agrarisch ondernemers niet te schaden. Daarom zal de overheid ook de slachtoffers van de Q-koorts epidemie moeten compenseren.”
De commissie Van Dijk, die het Q-koortsbeleid evalueerde, heeft hard geoordeeld over het feit dat de regering ervoor heeft gekozen de besmettingsrisico’s te verzwijgen voor de bevolking. De commissie: “Er was geen centrale overheid die duidelijk maakte welke risico’s mensen liepen” en “Er heerste een klimaat waarin niet bepaald een klemmend beroep werd gedaan op individuele ondernemers om een potentieel gevaar voor de volksgezondheid te helpen voorkomen.”
Zoals bekend waarschuwden de Amerikaanse en Braziliaanse overheid reizigers die vanaf 2009 naar Nederland gingen tegen de gevaren van Q-koorts in met name Brabant, terwijl de Nederlandse overheid zelfs risicogroepen niet eens adequaat informeerde.

Overheidsfonds zoönosen (dierziekten die besmettelijk zijn voor de mens)
De Partij voor de Dieren wil een overheidsfonds zoönosen om slachtoffers van de door de veehouderij veroorzaakte epidemieën schadeloos te kunnen stellen. De overheid staat toe dat in een dichtbevolkt land als Nederland jaarlijks 450 miljoen dieren worden gehouden in de veehouderij. Inherent hieraan zorgt dit voor grote gezondheidsrisico’s voor mens en dier. De dekking voor een dergelijk fonds zal vanuit de sector moeten worden gerealiseerd. Marianne Thieme: “De Nederlandse regering heeft een voorziening van 14 miljard Euro om de aansprakelijkheid voor eventuele ongelukken met kerncentrales uit te kunnen dekken, maar heeft geen enkele voorziening om slachtoffers van besmettelijke ziekten vanuit de veehouderij te compenseren. Daar zal verandering in moeten komen.”

Andere maatregelen
Daarnaast wil de Partij voor de Dieren weten op welke wijze de regering herhaling van schade aan de volksgezondheid bij voor mensen besmettelijke dierziekte-uitbraken wil voorkomen, op welke wijze ze de slachtoffers wil erkennen en welke lessen het kabinet trekt uit de Q-koorts uitbraak die zoveel slachtoffers onder mensen en dieren heeft gemaakt.

Ook wil de Partij voor de Dieren van het kabinet weten op welke wijze het de motie gaat uitvoeren, waarin de Eerste Kamer unaniem opdroeg de regie bij voor mensen besmettelijke dierziekten geheel onder te brengen bij het ministerie van VWS.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief