Partij voor de Dieren vraagt om niet alleen de zicht­stallen maar ook de horror te laten zien


6 juni 2007

Den Haag, 7 juni 2007 - De vaste kamercommissie voor LNV bezoekt maandag 11 juni a.s. een aantal intensieve veehouderij bedrijven in de Provincie Limburg. In de voorbereiding hierop heeft de Partij voor de Dieren in de commissievergadering voorgesteld tijdens het werkbezoek kennis te nemen van de verschillende ingrepen die bij dieren in de bio-industrie worden verricht, zoals het onverdoofd castreren en couperen van staarten bij varkens, het levend versnipperen van eendagshaantjes en het kappen van snavels bij kuikens. Ook wil de partij dat tijdens het werkbezoek aandacht wordt besteed aan de wijze waarop dieren op transport worden gezet naar het slachthuis.

De PvdD is van mening dat juist een werkbezoek van de Kamer een reëel beeld moet verschaffen van de stand van zaken in de Nederlandse intensieve veehouderij. Nu de Reclame Code Commissie onlangs de door het ministerie van LNV gesteunde campagnes ‘stap in de stal’ en ‘varkens in zicht’ als misleidend aanmerkte, zou het niet correct zijn de kamerleden wél de zichtstallen te laten bezoeken, maar pijnlijke ingrepen zoals die jaarlijks bij tientallen miljoenen dieren verricht worden, buiten het programma van de kamercommissie te laten. Op voorstel van de PvdD is door de vaste kamercommissie afgesproken dat de ingrepen in de intensieve veehouderij onderdeel uitmaken van het werkbezoek.

Persvertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd het werkbezoek van de LNV commissie bij te wonen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief