Partij voor de Dieren verklaart Utrechtse Heuvelrug en Zeist gasvrij


30 augustus 2012

De Partij voor de Dieren heeft gisteren in de provincie Utrecht geprotesteerd tegen nieuwe plannen voor schaliegasboringen in deze provincie. Marianne Thieme verklaarde samen met actieve leden van de partij de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist gasvrij.

Het bedrijf BNK Partners diende afgelopen juni een aanvraag in om in de provincie Utrecht naar schaliegas te boren. De winning van dit gas is wereldwijd zeer omstreden en ook in Nederland verzetten diverse natuur- en milieuorganisaties zich ertegen. De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen het boren naar schaliegas, omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid onacceptabel zijn en de natuur wordt opgeofferd voor financieel gewin. Daarbij zorgt het vasthouden aan fossiele brandstoffen voor nog meer vertraging bij de omschakeling naar duurzame energie.

Omdat schaliegas alleen te vinden is in dichte bodemlagen, wordt gebruikt gemaakt van chemicaliën en invasieve boormachines om het gas vrij te krijgen. Zowel boven als onder de grond is de impact enorm: voor boortorens is zeer veel ruimte nodig, vrachtverkeer walst de grond plat, de boormachines zorgen voor verzakkingen en scheuren onder de grond en de chemicaliën komen in het grondwater terecht. Niet voor niets is er zoveel weerstand tegen, want naast de desastreuze gevolgen voor de natuur komt hierdoor ook de volksgezondheid en de veiligheid van mensen in gevaar.

Als de vergunning wordt verleend aan BNK Partners zullen onder andere de gemeenten Utrecht, Maarssen, Amersfoort, Zeist en de Utrechtse Heuvelrug hiermee te maken krijgen.

Marianne Thieme: “De Partij voor de Dieren verzet zich al jaren tegen deze controversiële brandstofwinning, omdat de impact voor mens en milieu enorm is. Met de kennis die we nu hebben kunnen we veel beter investeren in groene energie. Daarom verklaren wij de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist gasvrij en zullen er alles aan doen om de gaswinning tegen te houden.”

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Esther Ouwehand bezoekt Rotterdamse koplopers in stadslandbouw

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand bezoekt vandaag een aantal Rotterdamse koplopers in stadslandbouw. Zij laat zich hier info...

Lees verder

Marianne Thieme presenteert wetsvoorstel tegen plezierjacht tijdens werkbezoek Brabant

Marianne Thieme gaf gisteren tijdens haar werkbezoek aan Brabant een symbolisch startschot voor haar wetsvoorstel om de pl...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief