Partij voor de Dieren Utrecht laat ganzen niet stikken


26 september 2011

In Utrecht en de rest van Nederland worden wilde ganzen met een afschuwelijke dood bedreigd door biociden: staatssecretaris Bleker wil het vergassen van ganzen binnenkort toestaan. Met de boodschap ‘Geef Bleker tegengas! Laat de ganzen niet stikken’ voerde de Partij voor de Dieren Utrecht zondagmiddag 25 september actie bij de ganzenpopulatie bij het kasteel van Woerden. Actieve leden van de werkgroep Utrecht gaven de aanwezige ganzen een demonstratie hoe een gasmasker om te doen.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) heeft recent het Besluit Beheer en Schadebestrijding Dieren aangepast zodat het voor provincies vanaf 1 oktober a.s. mogelijk moet worden om grote groepen ruiende ganzen te vangen en in mobiele ruimtes te vergassen met biociden. Vergassing betekent dat dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen, terwijl zij pas na 1 minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel 2 tot 3 minuten aanhoudt. Deze lijdensweg is voor de Partij voor de Dieren onaanvaardbaar.

Volgens de huidige wet is het vergassen van ganzen nog verboden. De provincie Utrecht verleende in de jaren 2007-2009 een ontheffing om ganzen te doden, waarna onder andere duizenden grauwe ganzen door CO2-vergassing gedood werden. Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht, Willem van der Steeg: “Bestudering van de cijfers leert dat deze maatregel een kostbare en zinloze actie is geweest. Men heeft de ganzenpopulatie niet op het door de provincie gewenste niveau weten te krijgen. Daarnaast lieten de schadecijfers zien dat er geen direct verband was tussen de grootte van de populatie en het schadebedrag.”

Diverse onderzoeken laten zien dat bejaging zinloos is. Niet het doden van de ganzen is maatgevend voor de omvang van de populatie, maar het voedselaanbod. Dit zal onverminderd groot blijven in het overbemeste Nederland. Van der Steeg: “In juni jl. namen de Provinciale Staten van Utrecht mijn motie aan voor onderzoek naar alternatieven voor de ganzenjacht. Ik roep de provincie Utrecht dan ook op geen gebruik te maken van de mogelijkheid om ganzen te vergassen. Er zijn diverse gansvriendelijke alternatieven voorhanden die zelfs meer effect hebben. Dit voorkomt een hoop dierenleed”.

Dinsdag 27 september stemt de Tweede Kamer over de motie die de regering oproept om het verbod op het vergassen van ganzen te handhaven.

Lees hier het opiniestuk van Esther Ouwehand en discussieer mee!

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief