Erop of eronder voor de ganzen


26 september 2011

Het voornemen van kabinet Rutte om wilde ganzen te vergassen heeft binnen alle geledingen van de Partij voor de Dieren aanleiding gegeven tot actie. Jongerenafdeling Pink begon een emailactie, die inmiddels reacties heeft opgeleverd van duizenden bezorgde burgers. In Woerden werd een demonstratie gehouden door de werkgroep van de Partij voor de Dieren Utrecht. Esther Ouwehand vraagt met een opinieartikel op Joop.nl aandacht voor haar motie, die dinsdag in stemming wordt gebracht in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Bleker heeft besloten dat het mogelijk moet worden om wilde ganzen te vergassen. Of eigenlijk: alle in het wild levende dieren. Dit besluit is in strijd met de Flora- en Faunawet én de Vogelrichtlijn. De maatregel zal grootschalig dierenleed veroorzaken. Bovendien zal het gewenste resultaat volgens wetenschappers uitblijven.

Voor het besluit is het kabinet aangewezen op de steun van PvdA, GroenLinks en/of D66, omdat de PVV het niet zal steunen, evenmin als SGP, SP en Partij voor de Dieren. Dinsdag is het erop of eronder voor de ganzen.

Lees hier het opinieartikel van Esther Ouwehand en discussieer mee!

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief