Partij voor de Dieren tekent voor een sterk EU-actieplan voor de bescherming van haaien


10 oktober 2008

Aanstaande zaterdag 11 oktober begint de tweede Europese Week van de Haai. Organisaties als Shark Alliance, Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds en de Waddenvereniging zetten zich in voor de bescherming van haaien. Zondagmiddag 12 oktober zal Esther Ouwehand in Vinkeveen tijdens een heus haaienspektakel als eerste een petitie tekenen die de minister van LNV oproept zich krachtig in te zetten voor een sterk EU-actieplan voor haaien.

Extra aandacht voor de haai is hard nodig: de meeste haaien en roggen populaties in Europa worden overbevist, en een derde wordt zelfs met uitsterven bedreigd. Ondanks deze beangstigende cijfers is de vangst van de meeste soorten niet gereguleerd en aan wetenschappelijk advies over vangstbeperkingen wordt zelden gehoor gegeven. Het EU-verbod op ontvinnen (het aan boord afsnijden van de vinnen waarna de haai terug in het water wordt gegooid) is binnen de EU zelfs het zwakste van de wereld. Andere landen gaan veel verder en staan niet toe dat vinnen en karkassen apart aan land worden gebracht. Daar mogen de vinnen pas worden afgesneden wanneer de vissen al dood zijn.

De Europese Commissie heeft begin dit jaar een concept-actieplan voor haaien ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden. Een nieuwe versie van het actieplan wordt naar verwachting in februari in de Europese landbouw- en Visserijraad besproken. De Week van de Haai valt zodoende in de laatste maanden van dit proces waarin landen zelf inbreng mogen leveren op het actieplan. Om de Nederlandse inbreng kracht bij te zetten is door de organisatoren van de Week van de Haai een petitie opgesteld. Door zoveel mogelijk handtekeningen onder deze petitie te zetten wordt er bij de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit op aangedrongen zich er sterk voor in te zetten dat het uiteindelijke EU-actieplan voor haaien een stevige wetenschappelijke basis heeft en voorziet in:

- een wezenlijke reductie in de vangst van haaien;
- bescherming van bedreigde haaiensoorten;
- een effectiever verbod op het ontvinnen van haaien.

Esther Ouwehand zal op zondagmiddag als eerste de petitie tekenen. De Shark Alliance, Wereld natuur Fonds en Stichting de Noordzee zullen ook aanwezig zijn om meer te vertellen over deze bijzondere dieren en de dreiging waaraan zij blootstaan.

Duikers zullen ook de petitie onder water tekenen.

De petitie ook tekenen? Ga snel naar www.haaienweek.nl.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief