Partij voor de Dieren tegen komst nieuwe gentech­ge­wassen


31 oktober 2013

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over nieuwe toelatingen van gentechgewassen in de Europese Unie. Esther Ouwehand wil dat de regering tégen de toelating van nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen stemt. Bovendien wil ze weten waarom staatssecretaris Dijksma vorige week een nieuwe aanvraag van Monsanto heeft gesteund. De staatssecretaris moet uitleggen waarom ze deze beslissing niet met de Tweede Kamer heeft besproken.

Genetische manipulatie tast de integriteit aan van planten en dieren. Ook vormt deze techniek een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Veel problemen ontstaan omdat multinationals de technologie gebruiken om commerciële genetisch gemanipuleerde gewassen te produceren die het milieu en ons voedsel zwaar belasten met bestrijdingsmiddelen. Introductie van deze gewassen in Europa is dus geen goed idee voor het behoud van onze bodem- en voedselkwaliteit en onze keuzevrijheid.

Geen nieuwe toelatingen van gentechgewassen in Europa
De toelatingen van nieuwe gentechgewassen voor import en voor teelt in de Europese Unie liggen al een tijd stil, omdat een groeiende groep landen geen gentech wil toestaan. Vorige week is er voor het eerst in ruim een jaar weer over de toelating van een nieuw gentechgewas gestemd. Dat ging over gentechmais van het bedrijf Monsanto. De Nederlandse regering heeft toen vóór het toelaten van importen van dit gewas gestemd, zonder dat dit standpunt met de Tweede Kamer besproken is.

De Partij voor de Dieren wil hierover opheldering van staatssecretaris Dijksma. Esther Ouwehand: “Gentechgewassen zijn zeer omstreden, ook in Nederland. Het is onbegrijpelijk dat de regering zo’n controversiële beslissing, die grote gevolgen heeft voor het milieu en voor de volksgezondheid, niet aan het parlement voor heeft gelegd.”

Waarschijnlijk wordt er volgende weer opnieuw gestemd over de toelating van een gentechgewas. Dit keer over genetisch gemanipuleerde mais van Pioneer Hi-bred. Ook in dit geval gaat het om een aanvraag voor het toestaan van de import van deze mais in de EU. Esther Ouwehand wil dat de regering tegen deze nieuwe toelating zal stemmen.

Misleidende claim dat gentech veilig is
De Partij voor de Dieren wil bovendien dat de regering ingaat op het de verklaring van een groep van ruim 90 Europese wetenschappers en onderzoekers waarin ze stellen dat er geen overeenstemming is over de veiligheid van genetisch veranderde gewassen. De grote multinationals beweren dat genetisch gemanipuleerde gewassen en voedingsmiddelen veilig zijn. In werkelijkheid zijn er nog veel onbeantwoorde vragen en in sommige gevallen is er zelfs reden voor ongerustheid, zo staat er in de verklaring.

De Partij voor de Dieren deelt de mening van deze verontruste wetenschappers dat de claim dat genetisch gemanipuleerde gewassen veilig zijn, misleidend is. Helaas wordt deze claim wel over genomen door de EFSA, het belangrijkste adviesorgaan op onder andere het gebied van gentech van de Europese Unie. Esther Ouwehand wil weten of de regering erkent dat het helemaal niet bewezen is dat gentech veilig is.

Geen genetische manipulatie in Nederland en Europa
De Partij voor de Dieren wijst genetische manipulatie sterk af, en maakt zich al jaren sterk voor een gentechvrij Nederland en Europa. Genetische modificatie en grootschalig gebruik van giffen leidt tot ontbossing, tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders. Dit betekent ook dat de consument afhankelijk wordt van een handvol bedrijven die onze voedselvoorziening monopoliseren.

De gentechgewassen die op de akkers staan hebben geen voordelen voor het milieu, noch voor de consument of de kleine boer. De voordelen van gentech belanden in de zakken van de industrie en de grote boeren die voormalige oerbossen omtoveren in monoculturen GM soja voor veevoer. Gentech vormt bovendien een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt omdat de gewassen zich kunnen vermengen. De Partij voor de Dieren wil een landbouw zonder genetische manipulatie, zonder landbouwgif en zonder monoculturen.

Gerelateerd nieuws

NVWA weer onder het ministerie van Volksgezondheid

De Partij voor de Dieren wil dat de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) weer volledig...

Lees verder

Snel wettelijke plicht toelaten hulphonden openbare gelegenheden

Er komt snel een wet die regelt dat mensen met een hulp- of geleidehond niet langer de toegang mag worden geweigerd tot openb...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief