Partij voor de Dieren stelt Kamer­vragen over toezicht en bege­leiding op kinder­boer­de­rijen


25 mei 2009

Den Haag, 25 mei 2009 - Afgelopen zondagmiddag zijn zes knaagdieren van een kinderboerderij in het Brabantse Dommelen ernstig mishandeld en gedood. Een cavia lijkt doodgetrapt te zijn en van een aantal Degoes zijn de staarten afgetrokken. Ten tijde van de mishandeling was er geen toezicht op de dieren en konden de daders ongestoord hun gang gaan. Eerdere mishandelingen op kinderboerderijen vonden plaats buiten openingsuren, waarbij de daders ingebroken hadden. Maar in Dommelen werden de dieren mishandeld terwijl de kinderboerderij nog gewoon geopend was. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over het toezicht op kinderboerderijen en heeft daarom Kamervragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Maar al te vaak komt het voor dat dieren op kinderboerderijen waar jongeren, volwassenen en kinderen de gelegenheid wordt geboden in direct contact te treden met dieren, worden mishandeld of op andere manieren in hun welzijn worden aangetast. Cavia’s en konijnen worden zonder toezicht opgepakt, er is gedrang in de aaibakken en er wordt rondgesjouwd met pasgeboren geitjes en lammetjes. Zonder goede begeleiding leren kinderen juist niet hoe ze met dieren moeten omgaan, terwijl de minister die functie wel toekent aan kinderboerderijen.

Minister Verburg van LNV heeft tot nu geweigerd om kinderboerderijen te verplichten voorzorgsmaatregelen te nemen die deze mishandelingen kunnen voorkomen. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand heeft vandaag namens de Partij voor de Dieren aan de minister gevraagd welke mate van toezicht zij nodig acht om bovengenoemde situaties in te toekomst te voorkomen. Ook wil de Partij voor de Dieren weten waarom zij tot nu toe weigert richtlijnen of regels uit te vaardigen om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te borgen.

Klik hier voor de Kamervragen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief