Partij voor de Dieren roept Chris­tenUnie op te breken met Franse Jagers­partij


30 mei 2004

Amsterdam 31 mei 2004 - Marianne Thieme, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren heeft de ChristenUnie opgeroepen haar kiezers duidelijkheid te verschaffen over de politieke partijen met wie ze na de verkiezingen wil samenwerken in het Europees Parlement. Op dit moment werkt de ChristenUnie samen met de Franse jagerspartij “Parti de Chasse, Pêche, Nature, Traditions†die met vijf zetels in het Europees Parlement vertegenwoordigd is.

De PvdD acht de samenwerking met de Franse Jagerspartij onverenigbaar met de natuur- en milieustandpunten die de ChristenUnie tijdens haar campagne uitdraagt. De Franse Jagerspartij is de afgelopen jaren onvermoeibaar bezig geweest om de in de Europese Unie geldende twee richtlijnen voor behoud van biodiversiteit; de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992 vleugellam te maken. Deze richtlijnen hebben als oogmerk de bescherming van wilde flora en fauna, het treffen van compenserende maatregelen wanneer het leefgebied wel wordt aangetast en het eventueel herstellen van een oude situatie.

In Nederland speelt de ChristenUnie bij herhaling een cruciale rol bij het al dan niet tot stand komen van dierenwelzijnsmaatregelen zoals de motie Swildens om tot een verbod te komen op de pelsdierfokkerij en bij de Flora- en Faunawet. Het is daarom belangrijk dat de partij een duidelijke en ondubbelzinnige keuze maakt. Het zou geen recht doen aan de keuze van christelijke kiezers die op willen komen voor dieren, natuur en milieu wanneer de ChristenUnie een hernieuwde samenwerking met de Jagerspartij in het midden laat.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief