Partij voor de Dieren neemt initi­atief tot ronde­ta­fel­ge­sprek drukjacht


9 oktober 2007

LNV-kamercommissie raadpleegt deskundigen over herinvoering omstreden jachtmethode

Den Haag, 9 oktober 2007- Op initiatief van de Partij voor de Dieren organiseert de vaste Kamercommissie voor LNV een rondetafelgesprek tussen deskundigen en kamerleden over de mogelijke herinvoering van de drukjacht op wilde zwijnen. Het opdrijven van wilde zwijnen in de richting van wachtende jagers werd in 2001 in Nederland verboden. Aanleiding was de groeiende maatschappelijke weerstand. In september 2001 besloot de Koninklijke familie 'vrijwillig' te stoppen met de drijf- en drukjacht omdat die jachtmethode 'niet-effectief' zou zijn. Het mag dan ook opmerkelijk heten dat de drukjacht, mede op verzoek van de jagermeester van H.M. de Koningin nu opnieuw geagendeerd is, wegens vermeende explosieve populatiegroei.

Wetenschappers zoals dr. G. Groot Bruinderink van Alterra geven na jaren intensief onderzoek aan dat de zogenoemde 1 op 1 drukjacht (één jager en één drijver per gebied van 40 ha) niet effectief is. Onder meer omdat het de zwijnen schuw maakt, waardoor de dieren niet meer voor recreanten te zien zijn.

Grote terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben al voorafgaand aan een wettelijk verbod een einde gemaakt aan de drijf- en drukjacht. Ook nu geven deze grootste terreinbeheerders van Nederland aan dat ze het door hen noodzakelijk geachte afschieten van dieren tijdig, in eigen beheer en zónder drukjacht kunnen realiseren.

Dieren- en natuurbeschermers stellen dat jagers niet de probleemoplossers van grote zwijnenpopulaties, maar dat zij zelf het probleem veroorzaken. Nog steeds wordt op grote schaal illegaal bijgevoerd (zoals in het Artillerieschietkamp Oldebroek achter de borden "levensgevaarlijk, schietterrein") waardoor de zwijnenpopulatie onverantwoord groot wordt. Zwijnenkerende hekken blijken keer op keer gesaboteerd te worden en waardoor zwijnen bij boeren en burgers overlast veroorzaken. Dierenbeschermers geven aan dat de verkeersonveiligheid zal toenemen wanneer de zwijnen via drukjacht verstoord worden en de verkeerswegen over vluchten.

Het rondetafelgesprek vindt plaats om 17.00 uur in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Het gesprek vormt de voorbereiding voor een spoeddebat dat morgen om 13.00 uur over de kwestie zal worden gehouden.

Daarin zal vooral de opstelling van Partij van de Arbeid en de Christenunie bepalend zijn voor de vraag of de drukjacht als variant op de verboden drijfjacht via een achterdeur zal worden geherintroduceerd. De Partij voor de Dieren heeft al laten weten alles in het werk te willen stellen om herinvoering van drijf- en drukjacht tegen te gaan.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Extra betalen voor vlees is niks nieuws

De doorrekening door CPB en NMP van het burgerinitiatief lijkt van elastiek. Zowel voor- als tegenstanders van biefstukbelast...

Lees verder

Weeklog Esther Ouwehand van start!

Eindelijk is het zover Esther Ouwehand heeft een eigen weeklog waarin zij u iedere week op de hoogte zal houden van al haar a...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief