Partij voor de Dieren heeft grote invloed op politiek


12 mei 2010

De Partij voor de Dieren heeft met twee zetels in de Tweede Kamer veel invloed en zorgt er tevens voor dat dierenwelzijn en landbouw hoger op de politieke agenda staan. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. De afgelopen vier jaar had 17 procent van alle moties en amendementen bij de begrotingsbehandelingen betrekking op landbouw en natuur. In de periode 2003-2006 was dit nog maar 3 procent.

De wetenschappers Simon Otjes en Tom Louwerse van de Universiteit Leiden hebben onderzocht wat de reactie van bestaande politieke partijen is op de aanwezigheid van nieuwe partijen in het parlement. Uit het onderzoek komt naar voren dat sinds 2006, toen de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer is gekomen, er een enorme toename in aandacht voor landbouw en dierenwelzijn in het parlement is gekomen.

Een deel van de wijzigingsvoorstellen kwam van de Partij voor de Dieren zelf (106 van de 390), maar ook andere partijen zijn zich veel meer met het landbouwbeleid gaan bemoeien dan eerder het geval was. GroenLinks, SP en D66 stemden met het overgrote deel van de voorstellen van de Partij voor de Dieren mee, maar dienen zelf nog relatief weinig wijzigingsvoorstellen in wat betreft landbouw en dierenwelzijn in.

Ook de traditionele partijen zien in dat ze de Partij voor de Dieren niet zomaar opzij kunnen schuiven. Otjes geeft in het Nederlands Dagblad van 8 mei aan dat anders dan andere partijen die zich sterk op één onderwerp richtten, zoals de ouderenpartijen in de jaren negentig, duidelijk is dat de Partij voor de Dieren mensen uit alle lagen van de bevolking aanspreekt.

De invloed van de Partij voor de Dieren op de andere politieke partijen blijkt zodanig groot, dat gevreesd moet worden dat zonder die druk de aandacht andere partijen weer snel terug zouden zakken in hun menscentrale denken.

Aantal en percentage van alle moties en amendementen waarvoor gestemd is en die ingediend zijn bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV of het diergezondheidsfonds. Data betreft de periode januari 2003-november 2006 en november 2006-maart 2010. (bron Simon Otjes en Tom Louwerse, Universiteit Leiden)

Percentage van de stemmingen over moties en amendementen waarvan de Partij voor de Dieren de eerste indiener is, waarbij de partij “voor” stemt. Data betreft de periode november 2006-maart 2010. (bron Simon Otjes en Tom Louwerse, Universiteit Leiden)

Gerelateerd nieuws

Kamervragen over omstreden pijnexperimenten bij muizen

Den Haag, 11 mei 2010 – De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over omstreden pijnexperimenten bij muizen. Zond...

Lees verder

Mexicaans burgercomité roept hulp Partij voor de Dieren in tegen bouw Heineken-FEMSA stadion in natuurgebied

Amsterdam, 12 mei 2010 - Een Mexicaans burgercomité heeft de hulp van de Nederlandse Partij voor de Dieren ingeroepen om te v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief