Partij voor de Dieren: "geen verdere machts­over­dracht Brussel zonder refe­rendum"


21 januari 2014

Klik hier voor de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat Burgerforum EU

De Partij voor de Dieren heeft grote waardering voor de initiatiefnemers van Burgerforum EU. Voor het initiatief dat ze hebben genomen, het vele werk dat ze hebben verzet en de brede weerklank die hun initiatief krijgt in de samenleving, hoe schoorvoetend een groot deel van de politiek er ook op reageert. De aanleiding van het Burgerforum heeft een lange voorgeschiedenis.

Op 1 juni 2005 wees 61,5 procent van de Nederlandse kiezers de Europese Grondwet af. De Partij voor de Dieren heeft met kracht campagne gevoerd tegen die Europese grondwet, wij waren blij dat de burgers eindelijk gehoord werden in het verstrekkende proces op weg naar een ondemocratisch georganiseerde Verenigde Staten van Europa[1]. De kloof tussen burger en politiek als het gaat om Brussel is meer dan duidelijk.

Guy Verhofstad, beoogd aanvoerder van de Europese Liberalen [2], vatte de reactie de bestuurlijke reactie op de brede afwijzing door Franse en Nederlandse burgers van de Europese grondwet als volgt samen: ,,We hebben een hond, maar niemand wil het nog een hond noemen. Dus snijden we de staart eraf, naaien het beest een paar andere oren aan en trekken zijn muil verder open. En als iemand zegt dat het beest nog blaft, zeggen we dat het niet waar is.’’ De Partij voor de Dieren vindt het verbijsterend hoezeer politici op een dergelijke wijze de wil van hun kiezers openlijk negeren.

De Partij voor de Dieren is een warm pleitbezorger van internationale samenwerking, maar neemt afstand van de wijze waarop steeds meer beslissingsbevoegdheden worden overgedragen aan een ondemocratisch georganiseerd Brussel.

Brussel heeft grote invloed op het landbouwbeleid (de helft van het Brusselse budget gaat naar landbouwsubsidies) en de wijze waarop Brussel klimaatdoelstellingen afzwakt is eveneens een bewijs van grote zwakte van de huidige EU.

De Partij voor de Dieren acht het onbestaanbaar dat verstrekkende besluiten over de invoering van een bankenunie en zelfs een politieke unie worden genomen zonder de burgers van de verschillende Europese lidstaten daar zeggenschap in te geven in de vorm van een referendum.

Marianne Thieme: “ Als de politiek blijft volharden in het weigeren van een referendum, zullen de kiezers de Europese verkiezingen van 22 mei aangrijpen als vervangen referendum over Brussel. In opiniepeilingen geeft 2/3 van de bevolking aan verdere machtsoverdracht zonder referendum onacceptabel te vinden.”

[1] zoals Eurocommissaris Viviane Reding het op dinsdag 7 januari verwoordde

[2] http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3560483/2013/12/11/Guy-Verhofstadt-ziet-zich-als-de-Europese-Mozes.dhtml

Gerelateerd nieuws

Nederland veroordeelt dolfijnenslachtingen Taiji

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd dat de Nederlandse ambassadeur in Japan stelling zal nemen tegen d...

Lees verder

Ouwehand: stop de veiling van paarden failliete zorgboerderij

Esther Ouwehand heeft staatssecretaris Dijksma gevraagdte zorgen voor goede opvang voor de paarden van de zorgboerderij Tara-...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief