Partij voor de Dieren eist inbe­slagname van geredde Friese paarden


6 november 2006

Amsterdam, 6 november 2006 - De Partij voor de Dieren eist in een brief aan minister Veerman garanties over de toekomst van de paarden die eind vorige week zijn gered van de verdrinkingsdood. Het is tot nu toe onduidelijk wat het lot van de paarden zal zijn die het drama in Friesland hebben overleefd. Aangezien er over de eigenaar al eerder meldingen zijn gedaan met betrekking tot verwaarlozing van zijn dieren is de PvdD er niet gerust op dat de paarden nu veilig zijn.

Nu er vanuit de hele wereld blijken van medeleven zijn gekomen voor de paarden van Marrum en een groot aantal van hen van de verdrinkingsdood is gered, vindt de PvdD het onacceptabel als de edele dieren alsnog via de handel en een langdurig transport naar een Italiaans slachthuis verdwijnen. Er zijn aanwijzingen dat dat het lot is van de dieren als het aan de eigenaar ligt. Er zou tenminste een ‘generaal pardon’ moeten komen om de paarden niet opnieuw in problemen te brengen.

De groep van zo’n 150 paarden die in een buitendijks gebied stonden raakten vorige week ingesloten door het water nadat de kwelders bij de Waddenzee door een storm waren ondergelopen. De eigenaar en terreinbeheerder it Fryske Gea waren op de hoogte van een naderende wateroverlast maar hebben verzuimd de dieren op tijd in veiligheid te brengen.Twintig paarden zijn gestorven. De andere dieren hebben vier dagen en drie nachten moeten doorbrengen op een klein modderig stukje land dat was ingesloten door het water. Nat, koud en volledig uitgeput zijn de paarden uiteindelijk gered door 6 ruiters die de kudde met behulp van lokpaarden naar het droge wisten te leiden. De dieren zijn niet in beslag genomen en opnieuw toevertrouwd aan de eigenaar.

Het publiek is onwetend over het lot dat de paarden te wachten staat. Nu er zo intens is meegeleefd met de benarde situatie waarin de paarden hebben verkeerd en met de uiteindelijke reddingsactie van de dieren, is het onacceptabel dat hun definitieve lot nu onzeker is.

De Partij voor de Dieren heeft de AID verzocht de paarden in beslag te nemen wegens het verzaken van de zorgplicht door de eigenaar. Omdat de eigenaar verantwoordelijk moet worden geacht voor de kosten van de reddingsoperatie is inbeslagname een logische maatregel.

De PvdD is van mening dat gezocht moet worden naar een goede toekomst voor de paarden en dat betekent dat er een andere eigenaar moet komen. De paarden verdienen het om verder een rustig leven te kunnen leiden. De partij heeft een fonds opgericht voor de paarden waaruit (een deel van) de kosten voor de toekomst van de dieren kan worden betaald. Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer 21.24.86.934 van de Partij voor de Dieren o.v.v. “Paardenfonds Marrum”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet aangifte bij de politie in Friesland na verdrinkingsdood 18 paarden

Amsterdam, 2 november 2006 - De Partij voor de Dieren gaat vandaag aangifte doen bij de politie naar aanleiding van de verdri...

Lees verder

Opinie: Marrum. Het drama begint pas

Ademloos heeft Nederland toegekeken hoe 120 paarden in doodsnood werden omringd door het water van de Friese kwelders. Hoe 20...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief