Partij voor de Dieren één week in de Kamer, dieren­welzijn nu al hoofd­thema


6 december 2006
Den Haag, 7 december 2006 – De aanwezigheid van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft er nu al toe geleid dat dieren volop in de schijnwerpers staan in het parlement. De behandeling van de Rijksbegroting van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die deze week plaatshad in de Kamer, stond vrijwel volledig in het teken van dierenwelzijn. Alle partijen, met uitzondering van het CDA, besteedden ruime aandacht aan de slechte positie waarin jaarlijks honderden miljoenen dieren verkeren in Nederland. Er werd een recordaantal moties ingediend die beogen het welzijn van dieren te verbeteren. Daarnaast heeft de minister de Kamer direct enkele toezeggingen gedaan op het gebied van handhaving van dierenwelzijnswetgeving.
De Partij voor de Dieren bezet sinds precies één week twee zetels in het Nederlandse parlement, waarmee de kiezer een duidelijk signaal heeft afgegeven dat er verandering moet komen in de manier waarop we in onze samenleving omgaan met dieren. Aangejaagd door de PvdD heeft de nieuwe Kamer, waarin zich een diervriendelijke meerderheid heeft gevormd, haar kans gegrepen om het dieronvriendelijke kabinetsbeleid van de afgelopen jaren stevig ter discussie te stellen tijdens de behandeling van de begroting van LNV. Alle partijen spraken over dierenwelzijn als eerste en meest belangrijke onderwerp, met uitzondering van de VVD die dieren zijdelings aan bod liet komen, en het CDA dat geen woord heeft gerept over dierenwelzijn. Minister Veerman van LNV kon niet anders dan constateren dat het debat “voor 80% in het teken stond van dierenwelzijn”.
In een recordaantal diervriendelijke moties (28), ingediend door de Partij voor de Dieren, Christen Unie, SP, PvdA, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks en D’66 is onder meer gepleit voor een verbod op het (onverdoofd) castreren van biggen, striktere handhaving van dierenwelzijnswetgeving, welzijnswetgeving voor vleeskuikens en een verbod op onverdoofd slachten. De minister heeft toegezegd meer menskracht in te zetten bij de Algemene Inspectie Dienst, die specifiek zal worden ingezet voor de handhaving van dierenwelzijnswetgeving.
Daarnaast is toegezegd dat uiterlijk begin volgend jaar varkens deugdelijk afleidingsmateriaal ter beschikking moeten krijgen. Nederland voldoet op dit moment niet aan Europese regelgeving die stelt dat varkens in de intensieve veehouderij de beschikking moeten hebben over effectief afleidingsmateriaal zoals stro. Nederlandse varkens hebben nu slechts een bijtketting ter verdrijving van de verveling. Bekend is dat Nederlandse varkens op dit moment antidepressiva krijgen toegediend en dat dieren letterlijk wegkwijnen.
De aanwezigheid van een partij die als enige een hoofdthema durft te maken van de rechten van dieren blijkt een duidelijke aanjaagfunctie te hebben in het parlement. De Partij voor de Dieren zal nauwgezet in kaart brengen hoe de zich diervriendelijk noemende fracties aanstaande dinsdag zullen stemmen over het grote aantal ingediende moties die dieren tot hun recht kunnen laten komen.

Gerelateerd nieuws

Marianne Thieme adviseert koningin Beatrix over formatie en biedt bundel brieven aan van verontruste dierenbeschermers.

Marianne Thieme is als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren geconsulteerd door koningin Beatrix over de kabinetsfor...

Lees verder

Marianne Thieme politiek talent van het jaar

Marianne Thieme is zaterdag door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van 2006. Het NOS Radio I Journaal org...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief