Partij voor de Dieren blikt terug op 1000 dagen


25 februari 2010

Vandaag blikte de Partij voor de Dieren terug op de eerste duizend dagen in het parlement en de tot nu toe behaalde resultaten. Tijdens de bijeenkomst voor partijleden en pers presenteerde fractievoorzitter Marianne Thieme tevens het Parlementair Jaarverslag 2008-2009. De Partij voor de Dieren is de enige Nederlandse politieke partij die op deze manier verantwoording aflegt aan haar achterban en de buitenwereld over haar werk in het parlement.

De vertegenwoordiging van de Nederlandse Partij voor de Dieren in het parlement is een unicum; het is de eerste partij in de wereldgeschiedenis die dierenwelzijn, natuur en milieu centraal stelt en in een nationaal parlement vertegenwoordigd is. In de eerste duizend dagen van parlementaire vertegenwoordiging droeg de partij er onder meer aan bij dat het overschakelen van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten (minder vlees eten) kabinetsbeleid werd en dat het kabinet zes miljoen euro vrijmaakte voor onderzoek naar vleesvervangers. Verder zorgde de Partij voor de Dieren voor een verbod op de verrijkte kooi voor leghennen en diende zij een initiatiefwetsvoorstel in voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

De Partij voor de Dieren brengt elk jaar een Parlementair Jaarverslag uit, met daarin een compilatie van alle Kamervragen en antwoorden, moties en debatbijdragen van de Eerste en Tweede Kamerfractie. Het Parlementair Jaarverslag over 2008-2009 omvat 684 pagina’s en is te bestellen en kosteloos te downloaden via https://www.partijvoordedieren...

Gerelateerd nieuws

Marianne Thieme voorgedragen als nummer 1 voor komende verkiezingen

Partijbestuur vraagt Thieme opnieuw als lijsttrekkerAmsterdam, 24 februari 2010 – Het partijbestuur van de Partij voor de Die...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil halt aan Crisiswet en door met Natura 2000

Den Haag, 1 maart 2010 – De Partij voor de Dieren wil dat de Crisis- en Herstelwet van tafel gaat zolang er een demissionair ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief