Partij voor de Dieren betreurt uitspraak Raad van State over vergassen nijl­ganzen


4 januari 2012

De Partij voor de Dieren is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State, die vandaag de provincie Utrecht toestemming heeft gegeven om nijlganzen te vangen en vergassen. Brandganzen, Canadese en grauwe ganzen ontspringen gelukkig wel de dans. De nijlgans mag gedood worden, omdat de vogel niet van oorsprong in Nederland voorkomt.

De Faunabescherming had een rechtszaak aangespannen tegen de provincie Utrecht, omdat de provincie een ontheffing had verleend voor het vangen en doden van vier ganzensoorten. De Faunabescherming is voor het grootste gedeelte in het gelijk gesteld: brandganzen, Canadese en grauwe ganzen mogen niet worden vergast. Helaas is de Raad van State het niet eens met de uitspraak van de Rechtbank Utrecht dat nijlganzen ook onder de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet vallen en daarom beschermd moeten worden.

In de praktijk, zo geeft de Faunabescherming aan, is het vergassen van nijlganzen nauwelijks mogelijk. Dit omdat het vangen en vergassen alleen toegepast kan worden op grote concentraties ganzen. Nijlganzen komen veel minder vaak in grote groepen voor dan andere soorten ganzen.

Vergassing betekent dat dieren snakkend naar lucht proberen weg te komen terwijl zij pas na 1 minuut het bewustzijn verliezen en de hersenactiviteit wel 2 tot 3 minuten aanhoudt. Ook het vangen van de ganzen voorafgaand aan de vergassing veroorzaakt veel stress. Daarbij komt dat de vergassing van ganzen een volstrekt nutteloze maatregel is in het bestrijden van ganzenoverlast. De lege plekken van de gedode ganzen zullen snel weer opgevuld worden door nieuwe ganzen. Uit onderzoek van SOVON blijkt namelijk dat het doden van ganzen nauwelijks invloed heeft op de aantallen ganzen. Niet het doden van de ganzen is maatgevend voor de omvang van de populatie, maar het voedselaanbod en dat zal onverminderd groot blijven in het overbemeste Nederland.

De Partij voor de Dieren zal in de debatten zowel in de Provinciale Staten als in de Tweede Kamer pleiten voor een ander diervriendelijk ganzenbeleid. Klik hier voor het laatste debat over de ganzen. De partij is ook buitenparlementair actief om de ganzen te beschermen. Klik hier voor ganzenactie van PINK! onze politieke jongerenorganisatie.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil verbod op consumentenvuurwerk

Er moet een einde komen aan de ellende die gepaard gaat met de knallende jaarwisseling. De Partij voor de Dieren stelt opni...

Lees verder

Diervriendelijke aanpak muizenprobleem Kamergebouw

De Partij voor de Dieren heeft in een brief aan het Presidium van de Tweede kamer gevraagd om diervriendelijke maatregelen ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief