Partij voor de Dieren adopteert kippen uit project Doe Het Zelf Kip


Levenslang pensioen voor de kippen en gratis kipnuggets voor de kinderen

31 mei 2018

De Partij voor de Dieren roept deelnemers aan het Doe-het-zelf-kip-project op hun kippen niet eigenhandig te slachten maar af te staan ter adoptie. Het project, dat bedacht is door een groep kunstenaars, draait om eieren en broedmachines die ter beschikking gesteld worden aan particulieren, die daarmee hun kinderen meer inzicht zouden kunnen verschaffen over de herkomst van voedsel.

De Partij voor de Dieren roept de deelnemers op hun kippen ter adoptie af te staan, waarna de Partij voor de Dieren zal zorg dragen voor een levenslang pensioen voor de kippen. In ruil voor het afstaan van ‘hun’ kippen krijgen de deelnemers als compensatie het gewicht van de kippen in 100 procent plantaardige kipnuggets aangeboden, die hetzelfde smaken, maar waar geen dier aan te pas gekomen is.

Knuppel
Femke Merel van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren: “Het kan en mag niet zo zijn dat er geen haan kraait naar het Doe-Het-Zelf-Kip-project. Er gaat een verkeerde voorbeeldwerking vanuit als de suggestie gewekt wordt dat mensen vrij zijn hun dieren zelf te slachten en op te eten. Het project balanceert op de rand van wat de Nederlandse wet toestaat en om die reden heb ik ook Kamervragen gesteld. Daar wilde ik het niet bij laten, ik gun de kippen een beter lot dan gedood te worden met een knuppel om opgegeten te worden. Er zijn fantastische alternatieven voor zowel de toekomst van de kip als voor de productie van nuggets.”

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de relatie tussen dieren en voedsel helder wordt, maar vindt niet dat het proces bewustwording dieren letterlijk de kop zou mogen kosten. De Partij voor de Dieren doet een oproep aan de deelnemers van het project om hun kip af te staan ter adoptie. Deelnemers kunnen zich melden bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren via doehetnietzelfkip@partijvoordedieren.nl. Femke Merel van Kooten-Arissen zal de kippen op komen halen en zorg dragen voor een goede opvang waarin de kippen op een natuurlijke manier oud kunnen worden.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief