"Over­heids­beleid oormerken onrecht­matig"


8 november 2004

Stichting Wakker Dier heeft minister Veerman gevraagd zo snel mogelijk te komen met regels die een diervriendelijke registratie van dieren toestaan en het oormerken expliciet verbieden. Krista van Velzen van de SP heeft hierover kamervragen gesteld. Het verzoek is een reactie op een zeldzaam heldere uitspraak van de politierechter in Amsterdam die eind vorige week het oormerken van de meer dan 20 miljoen landbouwdieren in Nederland als onwettig en onaanvaardbaar dierenleed heeft veroordeeld. Het wettelijk verplichte oormerken van koeien, varkens en schapen als methode voor identificatie en registratie, is hiermee onrechtmatig verklaard.

Wakker Dier is van mening dat minister Veerman snel een einde aan het oormerken moet maken. De Regeling identificatie en registratie van dieren 2003 dient zo aangepast te worden dat het oormerken van dieren niet langer verplicht wordt gesteld, maar wordt vervangen door een bepaling dat identificatie en registratie met de meest diervriendelijke methode die op dat moment ter beschikking is, plaats moet vinden. Op dit moment is dat de in de praktijk al jaren gebruikte elektronische chip bij paarden, honden en katten. De pijnlijke oormerken bij andere dieren veroorzaken vaak ernstige oorzweren en leiden te vaak tot het uitscheuren van de oren.

De rechter kwam tot het vonnis nadat het Openbaar Ministerie een rechtszaak had aangespannen tegen hobbyboerin en dierenrechtenactiviste Dafne Westerhof, die weigerde bij haar ‘familie bofkont’, bestaande uit zeven varkens, twee schapen en twee koeien oormerken in te brengen. Zij beriep zich op de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren die dierenleed slechts toestaat als het doel opweegt tegen het toe te brengen leed. De rechter stelt dat het oormerk echter onnodig leed veroorzaakt omdat er diervriendelijkere alternatieven beschikbaar zijn zoals een onderhuidse chip, die al voor honden, katten en paarden gebruikt wordt. De rechter maakt in het vonnis geen onderscheid tussen hobbydieren en landbouwdieren en daarmee zou deze uitspraak ook voor deze dieren behoren te gelden. Het openbaar ministerie is tegen het vonnis in beroep gegaan, maar naar de mening van stichting Wakker Dier behoort tenminste hangende het hoger beroep het vervolgingsbeleid richting oormerkweigeraars te worden stopgezet. Tevens dient er een ondubbelzinnige politieke uitspraak te komen over het feit dat twee wetten met elkaar in strijd worden bevonden door een rechter, waardoor een onheldere situatie is ontstaan voor alle betrokkenen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief