Overheid sponsort bouw varkens­flats


4 september 2007

Den Haag, 5 september 2007- Het Nationaals Groenfonds onder voorzitterschap van Prof mr. P van Vollenhoven heeft besloten in samenwerking met de Rabobank leningen aan intensieve veehouderijen te verstrekken tegen 2% rente om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken.

Marianne Thieme, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: ‘De grootschalige bio-industrie profiteert van goedkope leningen van de overheid, maar klaagt dat ze nergens welkom is. Geen wonder, want welke burger wil nu een varkensflat en de bijbehorende milieuvervuiling in zijn dorp? Een snelle en effectieve manier om de door het kabinet gestelde milieudoelen te bereiken is een inkrimping van de veestapel. Het is dus onacceptabel dat met deze lening het omgekeerde wordt beoogd: grote gesloten varkens-flats in kleine plattelandsgemeenten. Gesponsord door de overheid en dus van ons belastinggeld dat talloze betere doelen kan dienen. Waarom zouden burgers eigenlijk solidair moeten zijn met een commerciële sector die een verwoestend effect heeft op onze leefomgeving?

De Partij voor de Dieren heeft daarom kamervragen gesteld over deze onterechte steun aan de bio-industrie en wil van de ministers van LNV en EZ weten of het project openbaar aanbesteed is, waar-om leningen verstrekt worden tegen niet-marktconforme condities, of dit in overeenstemming is met de Europese mededingingsregels en of omschakeling naar biologische akkerbouw en/of veehouderij op een soortgelijke wijze van soft sponsoring mag rekenen.

De Partij voor de Dieren vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat een door landelijke en regionale overheden in het leven geroepen instelling die ten doel heeft om natuur, bos en landschap te verbete-ren, zich tevreden zou stellen met louter verplaatsing van intensieve veehouderijen mogelijk uitmon-dend in nog intensievere vormen van veehouderij.


Einde bericht

Klik hier voor de Kamervragen aan de ministers van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken

Gerelateerd nieuws

Derde Nacht van de Nacht!

Stichting Natuur en Milieu organiseert op 27 oktober voor de derde maal De Nacht van de Nacht. Met deze campagne vraagt de st...

Lees verder

Dierenorganisaties informeren kamerleden over misstanden diertransporten op initiatief van PvdD

Den Haag, 5 september 2007- Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren zullen aanstaande dinsdag (11 september) dierenbesche...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief